Bizon

Bizon logo
Nový a v současné době nejlepší trojsložkový širokospektrální herbicid do všech ozimých obilnin pro hubení chundelky metlice a širokého spektra dvouděložných plevelů na podzim. Lepší volba v současnosti neexistuje.