Rafan

Rafan logo
Razantní pyrethroidní insekticid do obilnin a řepky ozimé. Velmi příznivá cena ošetření.