Skeleton

Skeleton logo
Nový růstový regulátor na bázi 2 účinných látek vhodný pro zvýšení odolnosti proti poléhání ve vyšších růstových stádiích.