BELKAR™

Belkar er netop blevet godkendt til bekæmpelse af ukrudt i vinterraps om efteråret.
Belkar bruges efter fremspiring og bekæmper bl.a. hyrdetaske, kamille, burresnerre, storkenæb og valmue.
Belkar er den nye løsning mod ukrudt i vinterraps!