CATCH

Effektiv ukrudtsbekæmpelse i vårsæd

  • Effektiv ukrudtsbekæmpelse i vårsæd. Virker på almindeligt forekommende ukrudt samt storkenæb, burresnerre og tidsler.
  • Bredspektret - kan ofte anvendes uden tankblanding.
  • Anvendes fra vækststadium 13-32.
  • Regnfast efter 1 time.
  • Synlig effekt efter 1-2 døgn - og fuldt resultat efter 3-4 uger.
  • Virker ved lave temperaturer (fra 5°C).

  Egenskaber

CATCH* er effektiv ukrudtsbekæmpelse i vårsæd.
Da CATCH primært optages gennem bladene, kan det anvendes på alle jordtyper, ligesom det er regnfast allerede en time efter sprøjtning.
På følsomme ukrudtsarter er der synlig effekt 1-2 dage efter sprøjtning. Efter 3-4 uger er ukrudtsplanternes vækst standset, og de visner bort.

  Virkemåde

CATCH er et systemisk bladherbicid til bekæmpelse af tokimbladede ukrudtsarter i vårbyg og vårhvede. Det er et blandingsprodukt, der er sammensat af aktivstofferne florasulam - ALS hæmmer, kendt fra Primus - og den gennemprøvede 2,4-D, som er en auxindanner. Det indeholder 6,25 g pr. liter florasulam og 300 g pr. liter 2,4-D.

For opnåelse af optimal effekt ved vanskeligt ukrudt anbefales fuld dosering – og én behandling er ofte tilstrækkelig.
Ved fuld dosis vil CATCH bekæmpe de på behandlingstidspunktet fremspirede tidsler.

  Anvendelse

CATCH anvendes til bekæmpelse af tokimbladede ukrudtsarter i vårbyg og vårhvede.

Produktet sikrer en effektiv bekæmpelse af de betydende ukrudtsarter som f.eks. fuglegræs, mælde, pileurt, kamille og korsblomstrede arter. I flere situationer vil tankblandingspartnere ikke være nødvendig, da også burresnerre, liden nælde, lægejordrøg, storkenæb og hejrenæb bekæmpes effektivt, i de vækststadier, hvor disse er et problem.

  Tidspunkt

Anvendes fra vækststadium 13-32.
Regnfast efter 1 time.
Synlig effekt efter 1-2 døgn - og fuldt resultat efter 3-4 uger.
Virker ved lave temperaturer (fra 5°C).


 

 

Sprøjt med omtanke. 

Overvej om det er nødvendigt at behandle og brug lavest mulige dosering. Tænk på vildtet og efterlad et usprøjtet bælte ved levende hegn, skov og vandløb. Følg altid etikettens anvisninger. Navn: CATCH. Indhold: 6.25 g florasulam og 300 g 2,4-D pr. liter. Medlem af Dansk Planteværn

Dansk Planteværn

Etikette:
pdf icon Catch - Etikette (560KB PDF)
Sikkerhedsdatablad:
pdf icon Catch - SDS (515KB PDF)
pdf icon CATCH CLP - SDS (155KB PDF)

For at kunne få tilgang til visse produktinformationer skal "Adobe Reader" bruges..   Get Adobe Reader