Organisatie

Postbus 522
NL- 4530 AM Terneuzen

Tel. : +31 115 67 43 20
Fax : +32 3 457 07 73
E-mail: dowagro@dow.com

Reg. N° Rotterdam 24177863

B.T.W. NL 008000451 B01

Deutsche Bank AG 265.453.232


SPOEDGEVAL

Bij een spoedgeval gelieve één van de volgende nummers te bellen:

24-Uur Urgentie Contact: +32 (0)3575 0330

Plaatselijk Urgentie Contact: +31 (0)115 69 4982

Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC). Uitsluitend bedoeld voor professionele hulpverleners in geval van een acute vergiftiging: +31 (0)30 274 8888