Aktualności

Starane Trwaniki Niezawodny herbicyd do zwalczania chwastów na trawnikach

Starane trawniki jest herbicydem przeznaczonym do zwalczania chwastów dwuliściennych na trawnikach, boiskach i polach golfowych. Zwalcza takie chwasty jak: mniszek lekarski popularny nazywany mleczem, koniczyny, babki i wiele innych. Już jeden oprysk pozwoli na wyeliminowanie chwastów na długi czas. Więcej na stronie poświęconej produktowi.

slide 0

Mustang Forte 195 SE- Nowe możliwości w niższej dawce!!!

Świetnym narzędziem rozwiązującym problem chwastów dwuliściennych pozostałych po jesiennej aplikacji jest herbicyd Mustang Forte 195 SE zastosowany wiosną jako zabieg poprawkowy w niższej dawce 0,8 l/ha!

slide 1

N-Lock Sprawdzony stabilizator azotu

N-Lock jest inhibitorem nitryfikacji przeznaczonym do stosowania z nawozami mineralnymi lub organicznymi, zawierającymi azot w formie amonowej lub amidowej. Po zastosowaniu, N-Lock zmniejsza straty przyswajalnego azotu występującego w glebie, ograniczając jego wymywanie w głąb gleby i przemieszczanie się do wód gruntowych oraz ulatnianie w powietrze (denitryfikacja). Więcej na www.N-LOCK.pl 

slide 2