MUSTANG FORTE 195 SE - bezpieczeństwo dla zbóż ozimych i jarych!

Pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto od fazy początku krzewienia do fazy 2-go kolanka. Jęczmień jary, pszenica jara, owies, mieszanki jęczmienia z owsem od fazy 4 liści do fazy 2-go kolanka.

Wyznacza standardy!

Podwójna dawka (przypadkowe nałożenie preparatu) MUSTANG FORTE 195 SE zastosowana w optymalnych warunkach pogodowych nie powodowała uszkodzeń i nie wpływała ujemnie na wysokość i jakość plonu w doświadczeniach rejestracyjnych.