MUSTANG FORTE 195 SE - dawka produktu i opakowanie dopasowane do różnej wielkości opryskiwaczy i powierzchni uprawy zbóż w gospodarstwie!

Pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto od fazy początku krzewienia do fazy 2-go kolanka. Jęczmień jary, pszenica jara od fazy 4 liści do fazy 2-go kolanka.

Wyznacza standardy!

Opakowanie 1 l produktu wystarcza na: 
- 1 ha zbóż ozimych
- 1,25 ha zbóż jarych
Opakowanie 5 l produktu wystarcza na:
- 5 ha zbóż ozimych
- 6,25 ha zbóż jarych
Opakowanie 20 l produktu wystarcza na:
- 20 ha zbóż ozimych
- 25 ha zbóż jarych