MUSTANG FORTE 195 SE - potrójne działanie, potrójna moc!

Trzy substancje aktywne to potrójne działanie na chwasty dwuliścienne. Dzięki temu nie jest wymagane sporządzanie mieszanin zbiornikowych z innymi herbicydami w celu uzupełnienia zakresu zwalczanych chwastów dwuliściennych.

Potrójne działanie polega na:

  • blokowaniu działania enzymów w chwastach
  • blokadzie hormonów roślinnych odpowiedzialnych za wzrost chwastów
  • zakłóceniu procesu oddychania na poziomie komórkowym chwastów