MUSTANG FORTE 195 SE to herbicyd stworzony specjalnie do zwalczania chwastów dwuliściennych w zbożach ozimych i jarych!

Dzięki zwiększonej o 33% w stosunku do preparatu Mustang 306 SE ilości florasulamu na ha (w zbożach ozimych) i nowej substancji biologicznie czynnej (aminopyralid) produkt oferuje jeszcze wyższą skuteczność na przytulię czepną, chwasty rumianowate (do wysokości 20-25 cm) oraz fiołka polnego.

MUSTANG FORTE 195 SE jest jedynym produktem zwalczającym skutecznie wszystkie ważne chwasty dwuliścienne z możliwością stosowania do 2-go kolanka zbóż!

MUSTANG FORTE 195 SE skutecznie niszczy nie tylko takie chwasty jak przytulia czepna, chwasty rumianowate, chaber bławatek, ale również powszechnie występujące, ale dotychczas trudne do zwalczenia chwasty jak fiołek polny, mak polny, ostrożeń polny.