MUSTANG FORTE 195 SE - optymalnie dopasowane dawki w zbożach ozimych i jarych niezależne od rodzaju i stanu zachwaszczenia!

Zboża ozime: pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto

OCHRONA POPRAWKA

Po jesiennym zabiegu herbicydowym w zbożach ozimych, wiosną zazwyczaj nie ma potrzeby dokonania korekty zwalczającej miotłę zbożową, ponieważ większość preparatów skutecznie likwiduje tę niepożądaną roślinę. Przeprowadza się wtedy najczęściej zabiegi poprawkowe służące wyeliminowaniu pozostałych na polu chwastów dwuliściennych, takich jak: przytulia czepna, chaber bławatek, chwasty rumianowate, mak polny czy samosiewy rzepaku. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom integrowanej ochrony roślin, chcąc ułatwić Państwu wybór skutecznego i ekonomicznego preparatu, zalecamy w zabiegach poprawkowych użycie niższej dawki herbicydu Mustang Forte 195 SE: 0,8 l/ha.

OCHRONA PODSTAWOWA

Jeżeli jesienią nie użyto żadnego preparatu i cała ochrona zbóż ozimych przeciwko chwastom dwuliściennym ma miejsce wiosną, należy zastosować pełną dawkę preparatu Mustang Forte 195 SE: 1 l/ha.MUSTANG FORTE 195 SE - doskonała mieszalność!

Doskonała mieszalność z herbicydami zwalczającymi miotłę zbożową i innymi środkami ochrony roślin stosowanymi w fazie krzewienia i początku strzelania w źdźbło zbóż.

Pszenica ozima, pszenżyto ozime

Środki chwastobójcze: chwasty dwuliścienne i miotła zbożowa

MUSTANG FORTE 195 SE 1 l/ha + Nomad™ 75 WG 120 g/ha + Dassoil™ 0,5 l/ha

MUSTANG FORTE 195 SE 1l/ha + Atlantis** 12 OD 0,45 l/ha
 
MUSTANG FORTE 195 SE 1l/ha + Attribut** 70 WG  60 g/ha
 
MUSTANG FORTE 195 SE 1l/ha + Apyros**** 75 WG 13,3 g/ha

MUSTANG FORTE 195 SE 1l/ha + Protugan***** 500 SC (izoproturon) 2,5 l/ha 

Środki zapobiegające wyleganiu zbóż:

MUSTANG FORTE 195 SE 1l/ha + Antywylegacz Płynny***** 675 SL 2,0 l/ha

MUSTANG FORTE 195 SE 1l/ha + Moddus****** 250 EC 0,4 l/ha 

Środek grzybobójczy:

MUSTANG FORTE 195 SE 1l/ha + Atlas* 500 SC 0,2-0,3 l/ha  
 
MUSTANG FORTE 195 SE 1l/ha + Input** 460 EC 1,0 l/ha

MUSTANG FORTE 195 SE 1l/ha + Mirage***** 450 EC 1,0 l/ha

Nawozy dolistne:

MUSTANG FORTE 195 SE 1l/ha + Siarczan Magnezu Jednowodny******* 2,5% stężenia cieczy roboczej

UWAGA!
Przy stosowaniu mieszanin zbiornikowych przestrzegaj zaleceń z etykiet produktów wchodzących w skład mieszaniny.

*zastrzeżona nazwa handlowa Dow AgroSciences LLC; **zarejestrowana nazwa handlowa Bayer CropSciences; ***zarejestrowana nazwa handlowa Novance; ****zarejestrowana nazwa handlowa Monsanto; *****zarejestrowana nazwa handlowa ADAMA; ******zarejestrowana nazwa handlowa Syngenta Crop Protecion; *******zarejestrowana nazwa handlowa Intermag