MUSTANG FORTE 195 SE - niezawodność od 5ºC!

Herbicyd zwalcza chwasty już od 5ºC (taka minimalna temperatura średniodobowa powinna utrzymywać się przez 6 kolejnych dni po zabiegu).