Technika stosowania

Technologia dwóch zabiegów/sekwencji herbicydowych – szerokie spektrum chwastów dwuliściennych + samosiewy zbóż

W celu rozszerzenia spektrum zwalczanych chwastów o gwiazdnicę pospolitą, jasnotę różową, jasnotę purpurową, tasznik pospolity, tobołki polne należy pierwszy zabieg posiewny (doglebowy) wykonać produktem zawierającym 480 g/l chlomazonu np. Command1 480 EC.

Drugi zabieg - nalistny należy wykonać herbicydem NAVIGATOR 360 SL w dawce 0,2 l/ha w fazie 3-4 liści rzepaku. Jeśli na plantacji występują samosiewy zbóż, do zbiornika należy dodać graminicyd PERENAL 104 EC w dawce: na samosiewy zbóż ozimych 0,4 l/ha; na samosiewy zbóż jarych 0,3 l/ha.

Uwaga: Przy stosowaniu herbicydu Command 480 EC, przestrzegaj zaleceń z etykiety tego produktu.


Technologia jednego zabiegu powschodowego w fazie 3-4 liści rzepaku ozimego – mieszanina zbiornikowa (chwasty dwuliścienne + samosiewy zbóż)

Niezależnie od powodu decyzji wykonania tylko zabiegu po wschodach rzepaku (susza, złe doprawienie gleby - bryły, nadmierne opady uniemożliwiające wykonanie zabiegu po siewie, opóźniony siew, występujące chwasty) NAVIGATOR 360 SL jest dalej podstawowym herbicydem, przy pomocy którego skutecznie zwalczy się chwasty dwuliścienne.

NAVIGATOR 360 SL stosowany nalistnie w mieszaninie zbiornikowej z produktami zawierającymi substancje biologicznie czynną metazachlor, np. Metazanex2 500 SC jest idealnym rozwiązaniem chwastobójczym po wschodach rzepaku ozimego. 

Mieszaninę zbiornikową można stosować jesienią, gdy rośliny rzepaku znajdują się w fazie 3-4 liści właściwych, po wschodach chwastów (zabieg wykonać na chwasty znajdujące się w fazie liścieni do 4 liści właściwych)

Czym później wykonany zabieg (większe chwasty, ograniczony dostęp herbicydu do chwastów), uwzględniając maksymalne fazy chwastów zwalczanych oraz rzepaku tym większa powinna być dawka herbicydu zawierającego metazachlor.

Uwaga: Przy stosowaniu mieszaniny zbiornikowej z herbicydem Metazanex 500 SC, przestrzegaj zaleceń z etykiety tego produktu.

 
Na plantacjach na których występują samosiewy zbóż do tej mieszaniny zbiornikowej należy dodać graminicyd PERENAL 104 EC w dawce: na samosiewy zbóż ozimych 0,4 l/ha; na samosiewy zbóż jarych 0,3 l/ha. 

Uwaga w mieszaninie zbiornikowej z  produktem NAVIGATOR 360 SL oraz PERENAL 104 EC można stosować tylko produkty zawierające sam metazachlor bez dodatku innych substancji aktywnych.


Przy stosowaniu nalistnym produktu NAVIGATOR 360 SL ważne jest:

  • unikanie stosowania produktów, gdy większość roślin rzepaku ozimego jest w okresie kiełkowania i wschodów (faza liścieni)
  • średniodobowa temperatura musi być wyższa niż +8°C oraz minimalna temperatura musi być wyższa niż +5°C przez 6 kolejnych dni po zabiegu.

Środek wnika do rośliny w ciągu 2 godzin od zastosowania. Opady deszczu po tym okresie nie wpływają ujemnie na działanie preparatu.

Przy stosowaniu nalistnym ważne jest, aby przed zabiegiem powschodziły chwasty, a temperatura średniodobowa była wyższa niż +8°C oraz temperatura minimalna była wyższa niż +5°C przez sześć kolejnych dni po zabiegu.

Środek wnika do rośliny w ciągu 2 godzin od zastosowania. Opady deszczu po tym okresie nie wpływają ujemnie na działanie środka.

Graminicyd PERENAL 104 EC do zwalczania samosiewów zbóż można również stosować w dawkach dzielonych. W przypadku wybrania tej technologii należy zastosować dawki;

 Gatunki zbóż

I. zabieg niezależnie od fazy rzepaku na samosiewy w fazie 1-2 liści 

II. zabieg w terminie stosowania Navigator 360 SL.

Navigator 360 SL + Perenal 104 EC*

 zboża jare  

0,15 l/ha

 

0,20 l/ha

 zboża ozime  

0,20 l/ha

 

0,25 l/ha

* do mieszaniny może być dodany produkt zawierający metazachlor. Samosiewy w fazie 1-3 liście. 

1 nazwa zastrzeżona firmy F&N Agro Polska
2 nazwa zastrzeżona firmy Adama Polska