Grass into Gold - program renowacji łąk i pastwisk

Grass into Gold to pilotażowy program firm Barenbrug i Dow AgroSciences, Inicjatywa ta  ma na celu pomóc rolnikom na całym świecie zwiększać efektywność ich łąk i pastwisk. Od roku 2017 program ten dostępny jest również w Polsce. w programie tym biorą udział gospodarstwa mleczne z całego kraju. Wybrani rolnicy, którzy opierają żywienie bydła na wysokiej jakości paszach objętościowych, przeprowadzą wspólnie z nami renowacje użytków zielonych, a następnie udostępnią wyniki tych prac. Nowi uczestnicy programu będą mogli czerpać wiedzę z ich doświadczeń oraz od pracowników Barenbrug i Dow AgroSciences Polska.

Więcej informacji o programie można znaleźć na stronie www.grassintogold.pl. Tam również można przystąpić do programu.


DOW AGROSCIENCES NA ŚWIECIE

Dow AgroSciences odkrywa, rozwija i wdraża produkty do ochrony upraw rolniczych a także wprowadza rozwiązania biotechnologiczne mające na celu zaspokojenie potrzeb rozwijającego się świata. Siedziba firmy znajduje się w Indianapolis, w stanie Indiana w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej. Dow AgroSciences jest spółką zależną od firmy The Dow Chemical Company. W roku 2015 globalny obrót firmy wyniósł 6,2 mld dolarów. Więcej informacji można znaleźć na www.dowagro.com. Oraz mediach społecznościowych takich jak: FacebookTwitterLinkedIn, i Google+, jak również można zapisać się do naszego newslettera News Release RSS Feed

BARENBRUG NA ŚWIECIE

The Royal Group Barenbrug jest globalną firmą nasienną z siedzibą w Holandii. Do dziś Barenbrug jest niezależną firmą rodzinną. Z ponad 100 letnim doświadczeniem, BARENBRUG zbudował międzynarodową reputację w oparciu o podstawowe wartości: innowacji, jakości, marketingu i partnerstwa. Świadomość, że populacja ludności na świecie w ciągu kilkudziesięciu lat wzrośnie do dziewięciu miliardów, nakłada na każde przedsiębiorstwo ogromną odpowiedzialność - które czy to bezpośrednio lub pośrednio uczestniczy w procesie produkcji żywności, żuźycia wody i emisji CO2. Barenbrug nie ucieka od tej odpowiedzialności, co więcej stramy się mieć znaczący wkład w ochronę środowiska, stawiając tę kwestię u podstaw naszej działaności.