Pixxaro™

Pixxaro™

Środek chwastobójczy w formie koncentratu rozcieńczania wodą, stosowany nalistnie, przeznaczony do wiosennego zwalczania chwastów dwuliściennych w pszenicy ozimej, pszenicy twardej ozimej, pszenicy orkiszowej ozimej, jęczmieniu ozimym, życie, pszenżycie ozimym, jęczmieniu jarym, pszenicy jarej, pszenżycie jarym, pszenicy twardej jarej, pszenicy orkiszowej jarej.

Substancje aktywne: halauksyfen metylu – Arylex™ 12 g/l + fluroksypyr meptylu 280 g/l

Działanie

Pixxaro pobierany jest poprzez liście chwastów, a następnie szybko przemieszczany w roślinach, co powodując zahamowanie wzrostu, deformacje i zamieranie chwastów.

 

 Dawka

 Chwasty wrażliwe

 0,375 l/ha

 bodziszek drobny*, bodziszek okrągłolistny*, bodziszek porozcinany*, dymnica pospolita, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, komosa biała, przytulia czepna

 0,5 l/ha

ambrozja bylicolistna*, bodziszek drobny*, bodziszek okrągłolistny*, bodziszek porozcinany*, chaber bławatek*, dymnica pospolita, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, komosa biała, mak polny*, poziewnik szorstki*, przytulia czepna, rdest ptasi*, rdestówka powojowata, szparzyca promienista, tasznik pospolity


*Opryskiwać chwasty znajdujące się w małych fazach rozwojowych (do kilku liści właściwych). W celu skutecznego zwalczenia bodziszków zabieg należy wykonać jak najwcześniej, na chwasty w niskich fazach rozwojowych (do 10 cm). Do zwalczania bodziszków występujących w nasileniu do 30 szt/m2 należy zastosować Pixxaro w dawce 0.375 l/ha, przy większym nasileniu bodziszków należy zastosować dawkę 0.5 l/ha.

Stosowanie:

Pixxaro ma formę kocentratu do rozcieńczania wodą. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych.

Okresy stosowania i dawki:

Pszenica ozima, pszenica twarda ozima, pszenica orkiszowa ozima, jęczmień ozimy, żyto, pszenżyto ozime:

Termin stosowania: środek stosować wiosną, po wznowieniu wegetacji, od fazy 3 liści do końcowej fazy nabrzmiewania pochwy liściowej liścia flagowego (BBCH 13 - 45).

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,375 l/ha.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym zbóż ozimych: 1 . 

Pszenica jara, pszenica twarda jara, pszenica orkiszowa jara, jęczmień jary, żyto jare, pszenżyto jare

Termin stosowania środka: wiosną, od fazy 3 liści do końcowej fazy nabrzmiewania pochwy liściowej liścia flagowego (BBCH 13-45).

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,375 l/ha.

 
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym zbóż jarych: 1
 
Zalecana ilość wody: 100-400 l/ha. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste. Niższa ilość wody może być stosowana tylko na chwasty znajdujące się w niskich fazach rozwojowych, przy dobrym dostępie do chwastów oraz na rośliny uprawne w niskich fazach rozwojowych. Przy późniejszym stosowaniu, przy gęstym łanie rośliny uprawnej, ilość wody musi być zwiększona do 150-400 l/ha.

Minimalny okres od zabiegu do opadu deszczu: 1 godzina
 
Zabieg wykonać opryskiwaczem wyposażonym w rozpylacze płaskostrumieniowe lub antyznoszeniowe. 

Możliwe rośliny następcze po zbiorze plonu:

jesień tego samego roku: gorczyca biała, groch, rzepak ozimy, facelia, pszenica ozima, jęczmień ozimy

wiosna następnego roku: wszystkie rośliny

Przed siewem kukurydzy, lucerny, bobiku, bobu, soi i koniczyny zalecane jest wykonanie orki.

Więcej informacji o substancji aktywnej ArylexTM Active na stronie www.arylex.pl