ATLAS* 500 SC

maczniak 1

maczniakv 2

maczniak 3

Atlas

Preparat grzybobójczy, koncentrat w formie stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą. Przeznaczony do stosowania zapobiegawczego w ochronie zbóż przed mączniakiem prawdziwym. Na roślinie działa kontaktowo.

Główne Zalety :

- Chroni zboża przed mączniakiem od fazy krzewienia, aż do liścia flagowego
- Działa już na powierzchni liścia, dzięki czemu rośliny nie inicjują energochłonnych procesów obronnych
- Jest odporny na zmywanie przez deszcz, ponieważ magazynowany jest w warstwie woskowej skórki liścia
- Może być stosowany we wszystkich programach ochrony zbóż, w mieszankach z innymi fungicydami
- Zarodniki mączniaka na roślinie opryskanej Atlasem zachowują się jak na gładkiej powierzchni szklanej

Substancja biologicznie czynna :

500 g chinoksyfenu /związek z grupy fenoksychinonów/ w 1 litrze preparatu.

Działanie:

Składnik aktywny fungicydu Atlas 500 SC - chinoksyfen - wnika w wosk na liściach zbóż. Mączniak nie wrasta do wnętrza liścia pokrytego fungicydem Atlas 500 SC, nie uszkadza tkanek roślinnych i nie osłabia roślin przez pobieranie składników pokarmowych.

Atlas 500 SC chroni zboża przed nowymi infekcjami mączniaka prawdziwego przez okres do 42 dni.

Program ochrony pszenicy przed chorobami grzybowymi.

Ochrona fungicydowa powinna zapobiegać porażaniu przez choroby grzybowe nawet w formie utajonej. Program ochrony (dobór fungicydów) uwzględnia różne terminy pojawienia się chorób. Termin zabiegu: T-1 faza 1-go-2-go kolanka- wyniszczenie mączniaka (źródła infekcji na niższych liściach) oraz długotrwała ochrona przed mączniakiem, chorobami podstawy źdźbła, septoriozą liści i rdzami.T-2 faza liścia flagowego (3-4 tygodnie później) – wyniszczenie niewidocznego porażenia liścia podflagowego, ochrona liścia flagowego przed mączniakiem, septoriozą liści i rdzami, brunatną plamistością liści (HTR/DTR), T-3 kłoszenie/kwitnienie (2 tygodnie później)- ochrona kłosa (plew i plewek) przed septoriozą plew, fuzariozą, czernieniem kłosów.

W przypadku stosowania tradycyjnych metod ochrony do pierwszego zabiegu (T-1, w fazie pierwszego kolanka) działanie zabezpieczające przed mączniakiem jest krótkie i wynosi najczęściej 7-10 dni. Stwarza to niebezpieczeństwo, że infekcje mączniaka wystąpią na długo przed terminem drugiego zabiegu fungicydowego (faza liścia flagowego). W takiej sytuacji konieczne jest stosowanie dodatkowego oprysku między planowanymi zabiegami.

Rozwiązaniem tego problemu jest zastosowanie fungicydu Atlas 500 SC. Najpewniejszym momentem zastosowania preparatu Atlas 500 SC w mieszance z fungicydami stosowanymi przeciwko chorobom podstawy źdźbła jest okres początku strzelania w źdźbło (BBCH 30-31). Ewentualne wcześniejsze utajone infekcje mączniaka zostaną zniszczone przez drugi fungicyd użyty w mieszaninie. Dzięki odpowiedniemu dopasowaniu dawki preparatu Atlas 500 SC od 0,1 l/ha (4 tygodnie ochrony) do 0,3 l/ha (minimum 8 tygodni ochrony) okres ochrony przed mączniakiem może być na tyle długi, że wystarczy do terminu drugiego zabiegu fungicydem w fazie liścia flagowego BBCH 39-47.

Ochrony jęczmienia paszowego i browarnego przed chorobami grzybowymi
Program ochrony (dobór fungicydów) musi uwzględnić przeznaczenie uprawy (jęczmień paszowy, jęczmień browarny) oraz terminy pojawienia się chorób grzybowych. Szczególną uwagę należy zwrócić na ochronę jęczmienia od fazy krzewienia do strzelania w źdźbło. Terminy zabiegu: T-1 koniec krzewienia- faza 2-go kolanka- długotrwała ochrona (4-6 tygodni) przed mączniakiem, rynchosporiozą, pasiastością liści, plamistością siatkową; T-2 liść flagowy- początek kłoszenia- ochrona przed pogorszeniem zdrowotności (plamki) ziarna jęczmienia browarnego.

Zazwyczaj nie ma, więc potrzeby wykonywania drugiego zabiegu fungicydem w uprawie jęczmienia paszowego. W fazie kłoszenia jęczmień samoistnie broni się przed porażeniem chorobami grzybowymi, wykazując tzw. ‘odporność starczą’. Zabiegi fungicydowe nie powodują opłacalnego przyrostu plonu; poprawie ulega tylko zdrowotność ziarna (jęczmień browarny). Taki program ochrony gwarantuje najpewniejsze i najbardziej efektywne zwalczanie mączniaka i innych chorób grzybowych.

Etykiety:
pdf icon ATLAS 500 SC Etykieta rejestracyjna (71KB PDF)
Karty bezpieczeństwa preparatu:
pdf icon ATLAS 500 SC Karta bezpieczeństwa (138KB PDF)
pdf icon ATLAS 500 SC Pisemna instrukcja dla kierowców (ADR) (122KB PDF)

W celu odczytania dokumentu musisz posiadać program Adobe Reader. Można go pobrać za darmo ze strony firmy Adobe.   Get Adobe Reader