GALERA* 334 SL


Galera 334 SL

Galera 334 SL

Galera 334 SL

Środek przeznaczony do wiosennego i jesiennego zwalczania jednorocznych i wieloletnich chwastów dwuliściennych w gorczycy białej, rzepaku ozimym i rzepaku jarym.

Główne Zalety:
Galera 334 SL jest jedynym herbicydem umożliwiającym skuteczne zwalczenie chwastów rumianowatych, chabra bławatka, ostrożenia polnego oraz przytuli czepnej w okresie wiosennym.

Substancja biologicznie czynna :
267 g chlopyralidu (związek z grupy pochodnych kwasu karboksylowego)
67 g pikloramu (związek z grupy pochodnych kwasu karboksylowego)

Działanie:
Galera 334 SL jest herbicydem zawierającym dwie substancje biologicznie czynne: chlopyralid oraz pikloram. Galera 334 SL jest herbicydem układowym (systemicznym), pobierany jest poprzez liście chwastów, a następnie szybko przemieszczany w całej roślinie powodując jej deformację i zahamowanie wzrostu co w efekcie powoduje zamieranie całego chwastu. W warunkach optymalnych, czyli podczas ciepłej i wilgotnej pogody efekt działania środka Galera 334 SL jest szybszy, w niskiej temperaturze całkowite zniszczenie chwastów następuje po około 3 tygodniach. Środek najskuteczniej niszczy chwasty znajdujące się w fazie 2-6 liści. Galera 334 SL zwalcza skutecznie przytulię czepną do wysokości 8 cm, chwasty rumianowate w fazie rozety.
Skuteczność zwalczania przytulii zależy od gęstości łanu rośliny uprawnej oraz wysokości roślin przytulii w trakcie zabiegu - przy mniejszej niż optymalna obsadzie roślin rzepaku wiosną lub gdy rośliny przytulii mają powyżej powyżej 8 cm wysokości w chwili zabiegu herbicyd ogranicza jej wzrost i rozwój.
W konsekwencji, mimo że chwast nie został całkowicie zniszczony, nie stanowi on zagrożenia dla wysokości i jakości plonu. Wzrost przytulii czepnej zostanie zahamowany i znajdzie sie ona w pietrze niskim łanu rzepaku oraz nie wytworzy nasion. Wskazane jest, aby średnia temperatura w trakcie zabiegu była wyższa niż 8oC.

Preparat Galera 334 SL w rzepaku ozimym stosować jesienią, gdy rośliny rzepaku znajdują się w fazie 3-4 liści właściwych, po wschodach chwastów (zabieg wykonać na chwasty znajdujące się w fazie liścieni do 4 liści właściwych) lub wiosną po ruszeniu wegetacji do fazy wytworzenia pąków kwiatowych rośliny uprawnej.

-Zalecana dawka: 0,35 L/ha.

 Zalecana ilość wody 200-400 l/ha.

GALERA

Mieszaniny zbiornikowe.

Jesienią w celu poszerzenia zakresu zwalczanych gatunków chwastów można stosować łącznie ze środkiem Metazanex** 500 SC, przestrzegając zaleceń zawartych w etykietach obydwu środków w dawkach:
Galera 334 SL 0,35 I/ha + Metazanex** 500 SC 1,6 l/ha

W rzepaku jarym i gorczycy białej preparat należy stosować od fazy 4 liści do fazy wytworzenia pąków kwiatowych rośliny uprawnej.
-Zalecana dawka: 0,35 l/ha.

 

** zastrzeżona nazwa handlowa firmy Makhteshim Agan Industries Ltd

Etykiety:
pdf icon GALERA 344 SL Etykieta rejestracyjna (81KB PDF)
Karty bezpieczeństwa preparatu:
pdf icon GALERA 334 SL Karta bezpieczeństwa (97KB PDF)
pdf icon GALERA 334 SL Pisemna instrukcja dla kierowców (ADR) (122KB PDF)
Publikacje:
pdf icon GALERA 334 SL Ulotka (6,60MB PDF)
pdf icon Stosowanie preparatu GALERA 344 SL (545KB PDF)

W celu odczytania dokumentu musisz posiadać program Adobe Reader. Można go pobrać za darmo ze strony firmy Adobe.   Get Adobe Reader