Broadway™

Broadway™ bekämpar effektivt åkerven, rajgräs och örtogräs med en och samma produkt från tidig vår. Broadway har inga restriktioner för efterföljande gröda vilket underlättar etableringen av höstraps.

Med Broadway är det möjligt att bekämpa ogräs redan från tidigt på våren, när ogräsen är små. På detta sätt säkras grödans konkurrensförmåga ända från våren fram till skörd.

Broadway är effektiv när det är aktiv tillväxt, vilket inträffar när jordtemperaturen är över 6°C, och det är vita rotspetsar på ogräsen.

 

• Broadway bekämpar gräsogräs och örtogräs effektivt.

• Behöver inte blandas med andra ogräsmedel.

• Broadway ska alltid användas tillsammans med tillsatsmedlet PG26N.

• Inga restriktioner på efterföljande gröda underlättar för etablering av höstraps.

• Broadway kan användas på våren från aktiv tillväxt vid BBCH 21 till BBCH 39 vilket innebär ett mycket brett behandlingsfönster.

• Regnfast efter en timme.

Rekommendationer