Ostatní

 

Fotosoutěž

Pro letošní rok je znovu vyhlášena FOTOSOUTĚŽ 2017 opět o velmi zajímavé ceny pro vítěze.

Podmínky účasti jsou jednoduché a podobné předešlému ročníku:

 • zašlete prosím do 30.12.2017 svých 10 dle Vašeho názoru nejzdařilejších fotografií se zemědělskou tématikou (neposílejte prosím více) na adresu: ◦Ing.Josef Cvingráf
  • Poštovní 190
  • 671 67 Hrušovany nad Jevišovkou
 • pokud pošlete více než 10 fot bude do soutěže zařazeno jen prvních 10 fotografií – nejsme oprávněni provádět výběr za Vás
 • dvě z fotografií mohou (ale nemusí) být i s námětem mimo oblast zemědělství
 • ke každé fotografii uveďte stručný popis – např. kukuřice před sklizní v lokalitě Dolní Újezd, okr.Plzeň sever
 • fotografie zašlete v digitální podobě na CD (DVD) v co největším rozlišením – nekomprimujte ani je prosím jiným způsobem neupravujte zaslané fotografie nevracíme zpět autorovi
 • autor prohlašuje, že fotografie jsou jeho originálním dílem
 • účastníci soutěže zasláním fotografie zároveň souhlasí s jejich možným uveřejněním v elektronických i písemných publikacích Dow AgroSciences a to za honorář 500 Kč/ks
 • u zaslaných fotografií prosím nezapomeňte uvést svoji plnou adresu, abychom mohli zaslat případnou výhru nebo odměnu za zveřejnění fota

VÝSLEDKY FOTOSOUTĚŽE 2016

Níže jsou umístěny tři nejlepší fota roku 2016. Výhercům gratulujeme!! 

                                                                                                      1.místo / Kamila Mášková    1misto 2016<                                                                                                            2.místo / Eva Candráková

2 misto 2016
                                                                                            3.místo / Stanislav Pišl

3misto 2016Errata katalogu přípravků na ochranu rostlin pro rok 2017.

 

Vážení uživatelé, i přes neustálé úsilí abychom Vám poskytli ty nejaktuálnější informace v našem katalogu přípravků na ochranu rostlin se vzhledem k častým změnám v registracích nejenom našich přípravků vyskytly některé nepřesnosti, které v následujícím souhrnu uvádíme na pravou míru. I přesto se ale vždy řiďte při použití přípravku na ochranu rostlin platnou etiketou a postupujte v souladu s legislativou.

 

o Bell Pro, číslo povolení 4759-1:

§ v katalogu přípravků na str. 33 je v indikační tabulce u pšenice ozimé a pšenice jarní uvedené spektrum chorob: „braničnatka plevová, braničnatka pšeničná, rez pšeničná, rez plevová, choroby pat stébel a další…“. Platné rozhodnutí o povolení uvádí „braničnatka pšeničná, rez pšeničná“

§ v katalogu přípravků na str. 33 je v indikační tabulce u ječmene ozimého a ječmene jarního uvedené spektrum chorob: „hnědá skvrnitost ječmene, rez ječná, rez plevová, ramulárie, rhynchosporiová skvrnitost ječmene a další…“. V platném rozhodnutí o povolení je uvedeno: „hnědá skvrnitost ječmene“

Účinnost na choroby neuvedených v rozhodnutí UKZUZ nebyla UKZUZ vyhodnocena. Jejich účinnost byla ale prokázána agronomickou praxí.

 

o Cirrus CS, číslo povolení 4475-1:

§ v katalogu přípravků na str. 45 je v části „CIRRUS CS - aplikace v máku“ uvedena informace: „Od 6 listů máku je pak možno aplikovat Starane Forte v dávce 0,3 l/ha proti pohance, rdesnům …“.

Platné rozhodnutí o povolení přípravku Starane Forte již indikace „mák setý“ není uvedena, nelze tedy Starane Forte aplikovat.

 

§ v katalogu přípravků na str. 45 je v části „CIRRUS CS - aplikace v máku“ uvedena informace: „Proti trávovitým plevelům je pak možno aplikovat Garland Forte, proti …“

Platné rozhodnutí o povolení přípravku Garland Forte, již indikace „mák setý“ není uvedena, nelze tedy Garland Forte aplikovat.

 

§ v indikační tabulce na str. 46 je u indikace „Řepka olejka jarní“ ve sloupci poznámka uvedeno: „TM s Autorem 1,2 l/ha nebo následně…“

Platné rozhodnutí o povolení přípravku Autor, již  indikace „řepka olejka jarní“ není uvedena, nelze tedy Autor aplikovat.

 

o Corinth, číslo povolení 4775-3:

§ v indikační tabulce na str. 54 je u indikace „Řepka ozimá, řepka jarní“ a „Hořčice“ ve sloupci „Škodlivý organismus“ uvedeno: “Phoma lignam, hlízenka, alternaria, plíseň šedá a další choroby…“,

V platném rozhodnutí o povolení přípravku Corinth, není indikace „alternaria plíseň šedá“ uvedena. Tato choroba neuvedená v rozhodnutí UKZUZ nebyla UKZUZ vyhodnocena. Jejich účinnost byla ale prokázána agronomickou praxí.

 

 

 

o Dominator 360 TF, číslo povolení 5523-3:

§ v indikační tabulce na str. 60 je uvedená indikace Jádroviny, peckoviny, vinice (mimo broskvoně obecně)“. V platném rozhodnutí o povolení přípravku Dominator 360 TF není indikace „vinice“ uvedena. Nelze tedy aplikovat.

§ v katalogu přípravků na str. 66 v části „5. DOMINATOR - APLIKACE V SADECH, VINICÍCH, A LESNÍM HOSPODÁŘSTVÍ“ jsou v tabulce ve sloupci „Cíl aplikace“ uvedené indikace „Lesní školky; Lesní hospodářství, lesní půda – chemická příprava pro přirozenou i umělou obnovu lesa; Kultury jehličnanů (s výjimkou modřínu)“. V platném rozhodnutí o povolení přípravku Dominator 360 TF nejsou tyto indikace uvedené, nelze tedy aplikovat.

 

 

o Galera, číslo povolení 4482-0:

§ v katalogu přípravků na str. 88 je v indikační tabulce u indikace „Len“ uvedeno: „Možno kombinovat s Gleanem 75 PX.“ V platném rozhodnutí o povolení přípravku Glean 75 PX, již tato indikace „Len“ není uvedena.“ Nelze tedy Glean 75 PX aplikovat.

 

o Garland Forte, číslo povolení 4239-11:

§ v katalogu přípravků na str. 95 je v indikační tabulce u indikace „Lesní kultury, plevele lipnicovité jednoleté, plevele lipnicovité vytrvalé, třtina křovištní“ uvedená dávka „1,0 - 2,5 l“. V platném rozhodnutí o povolení přípravku Garland Forte je u indikace „lesní kultury“ uvedená max. povolená dávka „1-2 l/ha“,

§ v katalogu přípravků na str. 96 je v části „GARLAND FORTE – aplikace v dalších dvouděložných plodinách“ je uvedeno: „V plodinách jako brambory, len, vojtěška, jetel, jahodník, kmín, sója a další, je možno Garland Forte aplikovat proti všem trávovitým plevelům.“ V platném rozhodnutí o povolení přípravku Garland Forte není indikace kmín sója uvedená, nelze tedy Garland Forte aplikovat.

 

o Karathane New, číslo povolení 4681-0:

§ v katalogu přípravků na str. 116 je v části „Spektrum účinnosti“ uvedeno: „Karathane New působí na různé druhy padlí v sadech, révě vinné, angreštu, růžích, okurkách, tabáku, mrkvi, petrželi apod.“.

V platném rozhodnutí o povolení přípravku Karathane New nejsou indikace sady, angrešt, růže, okurky, tabák, mrkev a petržel již uvedeny, nelze tedy aplikovat.

 

o Mustang, číslo povolení 4372-3:


§ v katalogu přípravků na str. 142 je v indikační tabulce u indikace „Ozimé obilniny bez podsevu“ ve sloupci poznámka uvedeno: „Pro rozšíření spektra účinnosti o chundelku metlici je možné ošetření doplnit registrovanými přípravky na bázi isoproturonu (Protugan 50 SC