Vymazat

Results

Total Results: 58
 • Allegro Plus

  Trojsložkový širokospektrální fungicid s účinkem na téměř kompletní spektrum chorob v pšenici a ječmeni.

 • Apel

  Nejvhodnější fungicid pro ochranu proti stéblolamu a dalším chorobám na začátku ošetřování obilnin. Fungicid proti hlízence a dalším chorobám v řepce, máku, cukrovce a slunečnici.

 • Atlas

  Fungicid do obilnin, jedinečný účinek na padlí travní, synergismem zlepšuje účinek triazolů a strobilurinů na braničnatky, rzi a další choroby. Možný TM Atlas + Apel, Atlas + Limit apod.

 • Bell Pro

  Širokospektrální fungicid s novým způsobem účinku na houbové choroby pšenice a ječmene

 • Dithane DG Neotec

  Fungicid na ochranu široké škály plodin proti houbovým chorobám, nově proti plísni makové.

 • IQ-Crystal

  Proti padlí ve vinicích a chmelnicích

 • Karathane New

  Fungicid do vinic, jedinečný účinek na mycelium přezimujícího padlí, začátek fungicidní ochrany.

 • Limit

  Širokospektrální fungicid pro ošetření obilnin - nejlepší poměr mezi účinkem a cenou! Jeden z nejlepších fungicidů na braničnatky (septórie).

 • Lynx

  Širokospektrální fungicid do řepky ozimé se silným morforegulačním účinkem v řepce. V obilninách specialista na fusária v klasech. Registrován i proti moniliózám v peckovinách.

 • Talent

  Fungicid do sadů proti strupovitosti jádrovin, moniliovému úžehu peckovin, proti padlí na jádrovinách, peckovinách a vinohradech.

 • Autor

  Širokospektrální preemergentní herbicid do řepky na bázi metazachloru. Aplikace před Galerou Podzim.

 • Balaton

  Širokospektrální dvousložkový herbicid do kukuřice na ježatku kuří nohu a široké spektrum dvouděložných plevelů s možností aplikace před vzejitím kukuřice i po vzejití do 3 listu kukuřice. Partner pro Story.

 • Belkar

  Širokospektrální postemergentní herbicid pro podzimní odplevelení řepky. Spolehlivý účinnek i na problematické plevele jako je zemědým, kakost, úhorník, vlčí mák atd.

 • Bizon

  Nový a v současné době nejlepší trojsložkový širokospektrální herbicid do všech ozimých obilnin pro hubení chundelky metlice a širokého spektra dvouděložných plevelů na podzim. Lepší volba v současnosti neexistuje.

 • Bofix

  širokospektrální herbicid na dvouděložné plevele. Vhodný do všech trváníků.

 • Butisan Star

  Osvědčený herbicid do řepky s novými technologiemi použití.

 • Cirrus CS

  Přípravek na bázi clomazone pro ošetření řepky ozimé. Vhodný pro aplikaci před Galerou Podzim.

 • Corello

  Chcete využít výhody podzimního a jarního ošetření ozimé pšenice? Aplikujte na podzim Corello a na jaře Mustang Forte. Nově registrován na hubení sveřepů! Posílí účinek Huricane na oves hluchý a pýr plazivý.

 • Dominator

  Přípravek na bázi glyphosatu s kvalitou od firmy Dow AgroSciences. Dominator mezi glyphosaty. Registrace do všech segmentů – nejširší použití.

 • Equip Ultra

  Herbicid pro nejspolehlivější hubení pýru, ovsa hluchého, prosovitých trav a dalších trávovitých i dvouděložných plevelů v kukuřici po jejím vzejití. Vhodný partner pro přípravek STORY.

 • Esteron

  Účinek lepší než přípravky na bázi MCPA s výhodnější cenou.

 • Galera

  Jediná možnost odplevelení řepky ozimé od nejobtížnějších dvouděložných plevelů na jaře. Cenově nejvýhodnější odplevelení hořčice. Jedinečný účinek na kořenový systém pcháče osetu. Registrováno také v jarní řepce, kukuřici, svazence a lnu.

 • Galera Podzim

  Galera Podzim je vyvinuta speciálně pro ošetření řepky na podzim. Hubí všechny plevele jako Galera a lépe a navíc ještě mák vlčí, violky, kakosty, hluchavku objímavou apod.

 • Gallant Super

  Nejúčinnější a nejspolehlivější graminicid pro hubení trav v dvouděložných plodinách se vrací - odpočatý a plný síly.

 • Garland Forte

  Selektivní graminicid se spolehlivým účinkem na pýr plazivý a jednoleté trávy v dvouděložných plodinách, registrace i v máku.

 • Garlon New

  Nejsilnější arboricidní účinek na nežádoucí dřeviny, včetně maliníku a ostružiníku.

 • Goal

  Selektivní herbicid pro použití v jádrovinách a révě viné.

 • Huricane

  Vícesložkový širokospektrální herbicid do obilnin na kompletní spektrum plevelů včetně chundelky metlice, violek, rozrazilů a celé spektrum dalších dvouděložných plevelů včetně svízele, heřmánkovitých, brukvovitých, máků, chrpy atd. atd. Herbicid s nejširším spektrem účinku na trhu.

 • Kantor Plus

  Hubí stejné plevele jako Kantor a navíc ještě violky a pcháč oset s vylepšenou účinností na chrpu, máky a to vše za méně peněz než předchůdce Kantor.

 • Kerb

  Postřikový herbicid ve formě dispergovatelného prášku k hubení plevelů v salátu a čekance, pýru plazivého v řepce olejné, rybízu, ovocných sadech, vinné révě, jeteli lučním, vojtěšce, ve výsadbách konifer, lesních školkách, kulturách smrku a borovic a na úhorových plochách.

 • Lontrel 300

  Selektivní herbicid do cukrovky, obilnin apod., jedinečný účinek na kořenový systém pcháče.

 • Metazamix

  Nový standard v herbicidní ochraně řepky. Tři účinné látky zaručují spolehlivý účinek na většinu plevelů. Aplikace se provádí do 3 dnů po zasetí nebo časně postemergentně až do fáze 5 listů řepky. Ideální partner do systému ošetření s přípravkem Belkar.

 • Mustang

  Širokospektrální herbicid. Po zaregistrování Mustangu Forte vhodný hlavně pro ošetření kukuřice a trav na semeno.

 • Mustang Forte

  Všechny plevele, které hubil Mustang, hubí Mustang Forte také a lépe a navíc ještě violky, kakosty, hluchavku objímavou a další. A to vše za nižší cenu, než Mustang. Na trhu dnes není a jistě ještě nějaký čas nebude lepší herbicid proti dvouděložným plevelům v obilninách!

 • Pixxaro

  Nový herbicid s nově registrovanou účinnou látkou Arylex na obtížně hubitelné plevele v obilninách. Součást Technologie Mustang 4x4.

 • Samson Extra 6OD

  Nejmodernější a nejúčinnější formulace nicosulfuronu umožňující aplikaci až 45 g/ha nicosulfuronu, když ostatní přípravky mohou aplikovat pouze 40 g/ha nicosulfuronu. Cena 45 g/ha nicosulfuronu bude přitom stejná, jako cena 40 g/ha nicosulfuronu u ostatních přípravků.

 • Starane Forte

  Nová formulace známého přípravku. Vysoce selektivní herbicid do obilnin s unikátním účinkem na svízel přítulu.

 • Story

  Nový dvousložkový herbicid do kukuřici s širokým spektrem účinku proti ježatce a dvouděložným plevelům. Vhodný partner pro Bolton Duo a Epilog.

 • Bariard

  V současnosti nejúčinnější insekticid pro aplikaci na šešulové škůdce v době květu řepky.

 • Integro

  Základní insekticid proti zavíječi kukuřičnému. Selektivní insekticid k ošetření sadů a vinic proti obalečům a dalším housenkám. Vhodný do integrované ochrany sadů a vinic, nehubí ani nepoškozuje užitečný hmyz.

 • Nurelle D

  Širokospektrálni insekticid do širokého spektra polních plodin a sadů, specialista na krytonosce v řepce ozimé, dvojí použití v řepce zabezpečí insekticidní clonu, registrován i v máku.

 • Rafan

  Razantní pyrethroidní insekticid do obilnin a řepky ozimé. Velmi příznivá cena ošetření.

 • Reldan 22 EC

  Širokospektrální insekticid do sadů a vinohradů, spolehlivý účinek na skladištní škůdce při desinsekci skladů

 • SpinTor

  Insekticid na bázi přírodní insekticidní látky spinosad, který ocení především pěstitelé brambor, zeleniny a ovoce. Účinný i na mandelinku rezistentní vůči běžným insekticidům.

 • N-Lock

  N-Lock je stabilizátor dusíku využitelný zejména s tekutými organickými (kejda, digestát, fugát) i anorganickými dusíkatými hnojivy (DAM 390, SAM 240) N-Lock zajistí učinné využití dusíku v kukuřici řepce, obilninách a jařinách zabráněním ztrát dusíku vyplavením či denitrifikací

 • Fixator

  Nový růstový regulátor na bázi trinexapac-ethylu registrovaný ve všech ozimých i jarních obilninách.

 • Skeleton

  Nový růstový regulátor na bázi 2 účinných látek vhodný pro zvýšení odolnosti proti poléhání ve vyšších růstových stádiích.

 • Saman

  Nové hypersmáčedlo. Lepší budete jen obtížně hledat.