Autor

Širokospektrální preemergentní herbicid do řepky na bázi metazachloru. Aplikace před Galerou Podzim.

Downloads