Balaton

Širokospektrální dvousložkový herbicid do kukuřice na ježatku kuří nohu a široké spektrum dvouděložných plevelů s možností aplikace před vzejitím kukuřice i po vzejití do 3 listu kukuřice. Partner pro Story.

Downloads