Galera

Jediná možnost odplevelení řepky ozimé od nejobtížnějších dvouděložných plevelů na jaře. Cenově nejvýhodnější odplevelení hořčice. Jedinečný účinek na kořenový systém pcháče osetu. Registrováno také v jarní řepce, kukuřici, svazence a lnu.

Downloads