Kerb

Postřikový herbicid ve formě dispergovatelného prášku k hubení plevelů v salátu a čekance, pýru plazivého v řepce olejné, rybízu, ovocných sadech, vinné révě, jeteli lučním, vojtěšce, ve výsadbách konifer, lesních školkách, kulturách smrku a borovic a na úhorových plochách.

Downloads