Story

Nový dvousložkový herbicid do kukuřici s širokým spektrem účinku proti ježatce a dvouděložným plevelům. Vhodný partner pro Bolton Duo a Epilog.

Downloads