Græs

En effektiv og succesfuld ukrudtsbekæmpelse er første skridt til at sikre optimalt udbytte i såvel mark som stald.

I frøgræs stilles der store krav til renhed. Ukrudtsbekæmpelse sikrer såvel optimalt udbytte som kvalitet.

Godkendte midler til mindre anvendelse

En række midler er godkendt til mindre anvendelse i bl.a. frøgræs. f.eks. ZyparTM, CatchTM, MustangTM Forte og KerbTM 400 SC. Anvendelse af midler, som er godkendt til mindre anvendelse, sker på eget ansvar og brugsanvisning skal vedlægges sprøjtejournalen. En komplet oversigt over godkendelse til mindre anvendelse findes her.