Nitrifikations hæmmer

Dansk landbrug har gennem mange år arbejdet for at effektivisere kvælstofudnyttelsen i husdyrgødning. Nitrifikations-hæmmere er et af mange nye tiltag, som kan beskytte kvælstof i rodzonen. Anvendelse af N-Lock er mest relevant i afgrøder med sen optagelse i forhold til tildelingstidspunkt.