ARIANE™ FGS

Ariane™ FGS er et systemisk ukrudtsmiddel til bekæmpelse af tokimbladet ukrudt i frøgræs og græsmarker.

Ariane FGS bekæmper bl.a. burresnerre, forglemmigej, hvidmelet gåsefod, kamille, fuglegræs, fersken-, vej- og snerlepileurt, korsblomstret ukrudt, hyrdetaske, hanekro, haremad, liden nælde, lægejordrøg, natlimurt, pengeurt, svinemælde, valmue og tidsel.

Ariane FGS må ikke anvendes, hvor der er udlagt blandinger indeholdende kløver, lucerne eller andre bælgplanter.

Optimal effekt opnås om morgenen, når planterne er saftspændte og i god vækst. Dagstemperaturen bør være over 12 °C, når der behandles.

Anbefaling

Ariane3