Capri Twin: Onkruidbestrijding in wintertarwe en graan

Capri Twin - Onkruidbestrijding wintertarwe

Capri Twin Onkruidbestrijding in wintertarwe

Op veel percelen wintertarwe komen zowel breedbladige onkruiden voor evenals onkruidgrassen. Capri Twin heeft een goede werking op breedbladige èn grasachtige onkruiden. Inzet van Capri Twin geeft een brede bestrijding van onkruidgrassen als duist, windhalm en wilde haver; alsook een effectieve bestrijding van onkruiden als kamille, klein kruiskruid, ereprijs, akkerviooltje, herderstasje, kleefkruid, e.a.

Capri Twin is snel regenvast en heeft een relatief korte nawerking in de bodem. Hierdoor komt een bestrijding van wortelonkruiden in mei beter tot zijn recht. Capri Twinis toegelaten in zowel wintertarwe, triticale, winterrogge en spelt als ook in zomertarwe.Capri Twin heeft een nevenwerking op straatgras. Om de werking op straatgras te versterken kan Atlantis aan de Capri Twin worden toegevoegd.

In bouwplannen met intensievere tarweteelt is naast maximale duistbestrijding ook resistentiemanagement van belang. Daar adviseren we de voorjaarsonkruidbestrijding uit te voeren met de combinatie van Capri Twin + Atlantis. Dit is de sterkste combinatie tegen duist in deze situatie. Wanneer er bijvoorbeeld in het bouwplan eens in de 4-5 jaar tarwe wordt geteeld en duist in de andere teelten op een andere manier wordt bestreden is dit niet aan de orde: Vruchtwisseling is immers de beste basis voor resistentiemanagement.

 

De kracht van Capri Twin:

  • Breedwerkend en sterk op klimopereprijs, klein kruiskruid en kleefkruid
  • Effectief tegen belangrijke onkruidgrassen als duist, windhalm en raaigras
  • Betrouwbaar en bedrijfszeker

 

Welke onkruiden worden bestreden door Capri Twin?

 

Grasachtige onkruiden

Windhalm, duist, raaigras, wilde haver, veldbeemd, ruwbeemd, dravik en een nevenwerking op straatgras.

 

Breedbladige onkruiden

Door Capri Twin wordt een groot aantal veel voorkomende breedbladige onkruiden bestreden zoals klimopereprijs, klein kruiskruid, kamille, kleefkruid, akkerviooltje, herderstasje, veldkers, varkensgras, ooievaarsbek, etc.

 

Klein kruiskruid een terugkerende´plaag´in intensieve bouwplannen

Capri Twin - Klimop Kruiskruid bestrijding in wintertarwe

In intensieve bouwplannen is klein kruiskruid een hardnekkig onkruid. Klein kruiskruid kan zich goed staande houden in veel bouwplannen:

 

  • Klein kruiskruid kiemt het hele jaar. In tegenstelling tot andere onkruiden die vooral in het voor- of najaar kiemen.
  • Klein kruiskruid staat vanaf kiemplantstadium zeer snel in de bloei en heeft al snel kiemkrachtig zaad geproduceerd. Deze vele zaadjes verspreiden zich heel gemakkelijk door het pluis waaraan ze vastzitten. Ze worden door de wind meegenomen over het perceel of naastliggende percelen.
  • De planten hebben een dikke ´huid´. Niet alle middelen komen goed in de plant terecht en geven dan een onvolledige bestrijding.
  • bestrijding van klein kruiskruid. Capri Twin bezit 2 werkzame stoffen die beide

Daarom: In het voorjaar is het belangrijk om sterk in te zetten op een 100% effectief zijn tegen klein kruiskruid. Capri Twin is het sterkste middel tegen klein kruiskruid in wintertarwe.