Navigator 360 SL + Perenal 104 EC - w każdej technologii ochrony rzepaku

* Dane Kleffmann 2015