Produkty

Wyczyść

Results

Total Results: 58
 • Atlas™ 500 SC

  Środek grzybobójczy w formie koncentratu w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą o działaniu kontaktowym do stosowania zapobiegawczego w ochronie jęczmienia ozimego i jarego oraz pszenicy ozimej przed mączniakiem prawdziwym.

 • Atlas™ 500 SC

  Środek grzybobójczy w formie koncentratu w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą o działaniu kontaktowym do stosowania zapobiegawczego w ochronie jęczmienia ozimego i jarego oraz pszenicy ozimej przed mączniakiem prawdziwym.

 • Dithane NeoTec™ 75 WG

  Środek grzybobójczy w postaci granul do sporządzania zawiesiny wodnej o działaniu kontaktowym, do stosowania zapobiegawczego w ochronie roślin rolniczych, warzywnych i sadowniczych przed chorobami grzybowymi.

 • Dithane NeoTec™ 75 WG

  Środek grzybobójczy w postaci granul do sporządzania zawiesiny wodnej o działaniu kontaktowym, do stosowania zapobiegawczego w ochronie roślin rolniczych, warzywnych i sadowniczych przed chorobami grzybowymi.

 • Dithane NeoTec™ 75 WG

  Środek grzybobójczy w postaci granul do sporządzania zawiesiny wodnej o działaniu kontaktowym, do stosowania zapobiegawczego w ochronie roślin rolniczych, warzywnych i sadowniczych przed chorobami grzybowymi.

 • Dithane NeoTec™ 75 WG

  Środek grzybobójczy w postaci granul do sporządzania zawiesiny wodnej o działaniu kontaktowym, do stosowania zapobiegawczego w ochronie roślin rolniczych, warzywnych i sadowniczych przed chorobami grzybowymi.

 • Dithane NeoTec™ 75 WG

  Środek grzybobójczy w postaci granul do sporządzania zawiesiny wodnej o działaniu kontaktowym, do stosowania zapobiegawczego w ochronie roślin rolniczych, warzywnych i sadowniczych przed chorobami grzybowymi.

 • Megysto™

  Fungicyd, koncentrat w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą, o działaniu powierzchniowym, wgłębnym i układowym, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie pszenicy ozimej i jęczmienia ozimego przed chorobami.

 • Megysto™

  Fungicyd, koncentrat w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą, o działaniu powierzchniowym, wgłębnym i układowym, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie pszenicy ozimej i jęczmienia ozimego przed chorobami.

 • nagrzyba fizjoPak ™

  nagrzyba fizjoPak to niespotykany na rynku dwuzabiegowy program fungicydowy, składający się z 3 produktów zawierających cenione przez praktyków skuteczne substancje aktywne, jak również izopirazam wprowadzony na rynek niedawno i charakteryzujący się wysoką efektywnością.

 • nagrzyba fizjoPak ™

  nagrzyba fizjoPak to niespotykany na rynku dwuzabiegowy program fungicydowy, składający się z 3 produktów zawierających cenione przez praktyków skuteczne substancje aktywne, jak również izopirazam wprowadzony na rynek niedawno i charakteryzujący się wysoką efektywnością.

 • Palazzo™

  Palazzo jest środkiem grzybobójczym, koncentratem w postaci zawiesino-emulsji do rozcieńczania wodą o działaniu systemicznym do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie pszenicy ozimej, pszenżyta ozimego oraz jęczmienia jarego przed chorobami grzybowymi.

 • Palazzo™

  Palazzo jest środkiem grzybobójczym, koncentratem w postaci zawiesino-emulsji do rozcieńczania wodą o działaniu systemicznym do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie pszenicy ozimej, pszenżyta ozimego oraz jęczmienia jarego przed chorobami grzybowymi.

 • Sancozeb™ 80 WP

  Środek grzybobójczy w formie proszku do sporządzania zawiesiny wodnej o działaniu kontaktowym do stosowania zapobiegawczego w ochronie roślin rolniczych, sadowniczych i warzywnych przed chorobami grzybowymi.

 • Sancozeb™ 80 WP

  Środek grzybobójczy w formie proszku do sporządzania zawiesiny wodnej o działaniu kontaktowym do stosowania zapobiegawczego w ochronie roślin rolniczych, sadowniczych i warzywnych przed chorobami grzybowymi.

 • Sancozeb™ 80 WP

  Środek grzybobójczy w formie proszku do sporządzania zawiesiny wodnej o działaniu kontaktowym do stosowania zapobiegawczego w ochronie roślin rolniczych, sadowniczych i warzywnych przed chorobami grzybowymi.

 • Sancozeb™ 80 WP

  Środek grzybobójczy w formie proszku do sporządzania zawiesiny wodnej o działaniu kontaktowym do stosowania zapobiegawczego w ochronie roślin rolniczych, sadowniczych i warzywnych przed chorobami grzybowymi.

 • Sancozeb™ 80 WP

  Środek grzybobójczy w formie proszku do sporządzania zawiesiny wodnej o działaniu kontaktowym do stosowania zapobiegawczego w ochronie roślin rolniczych, sadowniczych i warzywnych przed chorobami grzybowymi.

 • Bizon™

  Bizon jest środkiem chwastobójczym, w formie koncentratu w postaci stężonej zawiesiny do sporządzania roztworu wodnego, stosowanym jesienią, przeznaczonym do zwalczania jednorocznych chwastów jednoliściennych i dwuliściennych w zbożach ozimych.

 • Bizon™

  Bizon jest środkiem chwastobójczym, w formie koncentratu w postaci stężonej zawiesiny do sporządzania roztworu wodnego, stosowanym jesienią, przeznaczonym do zwalczania jednorocznych chwastów jednoliściennych i dwuliściennych w zbożach ozimych.

 • Diablo™ 306 SE

  Środek chwastobójczy w formie koncentratu stałych cząstek i małych kapsułek do rozcieńczania wodą, stosowany nalistnie, przeznaczony do wiosennego zwalczania jednorocznych i wieloletnich chwastów dwuliściennych w pszenicy ozimej, jęczmieniu ozimym, życie, pszenżycie ozimym, jęczmieniu jarym, pszenicy jarej, pszenżycie jarym, kukurydzy.

 • Diablo™ 306 SE

  Środek chwastobójczy w formie koncentratu stałych cząstek i małych kapsułek do rozcieńczania wodą, stosowany nalistnie, przeznaczony do wiosennego zwalczania jednorocznych i wieloletnich chwastów dwuliściennych w pszenicy ozimej, jęczmieniu ozimym, życie, pszenżycie ozimym, jęczmieniu jarym, pszenicy jarej, pszenżycie jarym, kukurydzy.

 • Diablo™ 306 SE

  Środek chwastobójczy w formie koncentratu stałych cząstek i małych kapsułek do rozcieńczania wodą, stosowany nalistnie, przeznaczony do wiosennego zwalczania jednorocznych i wieloletnich chwastów dwuliściennych w pszenicy ozimej, jęczmieniu ozimym, życie, pszenżycie ozimym, jęczmieniu jarym, pszenicy jarej, pszenżycie jarym, kukurydzy.

 • Dragon™ NT 450 WG

  Środek chwastobójczy w formie granul do sporządzania zawiesiny wodnej, stosowany nalistnie, przeznaczony do wiosennego zwalczania jednorocznych i wieloletnich chwastów dwuliściennych w pszenicy ozimej, życie, pszenżycie ozimym.

 • Dragon™ NT 450 WG

  Środek chwastobójczy w formie granul do sporządzania zawiesiny wodnej, stosowany nalistnie, przeznaczony do wiosennego zwalczania jednorocznych i wieloletnich chwastów dwuliściennych w pszenicy ozimej, życie, pszenżycie ozimym.

 • Effigo™

  Środek chwastobójczy w formie koncentratu do sporządzania roztworu wodnego, stosowany nalistnie, przeznaczony do wiosennego zwalczania jednorocznych i wieloletnich chwastów dwuliściennych w rzepaku ozimym, burakach cukrowych oraz cebuli.

 • Effigo™

  Środek chwastobójczy w formie koncentratu do sporządzania roztworu wodnego, stosowany nalistnie, przeznaczony do wiosennego zwalczania jednorocznych i wieloletnich chwastów dwuliściennych w rzepaku ozimym, burakach cukrowych oraz cebuli.

 • Effigo™

  Środek chwastobójczy w formie koncentratu do sporządzania roztworu wodnego, stosowany nalistnie, przeznaczony do wiosennego zwalczania jednorocznych i wieloletnich chwastów dwuliściennych w rzepaku ozimym, burakach cukrowych oraz cebuli.

 • Effigo™

  Środek chwastobójczy w formie koncentratu do sporządzania roztworu wodnego, stosowany nalistnie, przeznaczony do wiosennego zwalczania jednorocznych i wieloletnich chwastów dwuliściennych w rzepaku ozimym, burakach cukrowych oraz cebuli.

 • Fernando Forte™ 300 EC

  Środek chwastobójczym w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, stosowany nalistnie, przeznaczony do zwalczania jednorocznych i wieloletnich chwastów dwuliściennych na użytkach zielonych. Preparat wyróżnia się krótkim okresem karencji wynoszącym zaledwie 7 dni.

 • Fernando Forte™ 300 EC

  Środek chwastobójczym w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, stosowany nalistnie, przeznaczony do zwalczania jednorocznych i wieloletnich chwastów dwuliściennych na użytkach zielonych. Preparat wyróżnia się krótkim okresem karencji wynoszącym zaledwie 7 dni.

 • Galera™ 334 SL

  Środek chwastobójczy w formie koncentratu do sporządzania roztworu wodnego, stosowany nalistnie, przeznaczony do wiosennego zwalczania jednorocznych i wieloletnich chwastów dwuliściennych w gorczycy białej, rzepaku ozimym.

 • Galera™ 334 SL

  Środek chwastobójczy w formie koncentratu do sporządzania roztworu wodnego, stosowany nalistnie, przeznaczony do wiosennego zwalczania jednorocznych i wieloletnich chwastów dwuliściennych w gorczycy białej, rzepaku ozimym.

 • Goal™ 480 SC

  Środek chwastobójczy w formie koncentratu w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą, stosowany nalistnie lub doglebowo, przeznaczony do zwalczania chwastów dwuliściennych w cebuli i warzywach kapustnych.

 • Goal™ 480 SC

  Środek chwastobójczy w formie koncentratu w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą, stosowany nalistnie lub doglebowo, przeznaczony do zwalczania chwastów dwuliściennych w cebuli i warzywach kapustnych.

 • Kantor Forte™ 195 SE

  Środki chwastobójczy w formie emulsjo-zawiesiny do rozcieńczania wodą, przeznaczony do wiosennego zwalczania rocznych i wieloletnich chwastów dwuliściennych w pszenicy ozimej, życie, pszenżycie ozimym, jęczmieniu jarym, pszenicy jarej, owsie i mieszance jęczmienia jarego z owsem.

 • Kantor Forte™ 195 SE

  Środki chwastobójczy w formie emulsjo-zawiesiny do rozcieńczania wodą, przeznaczony do wiosennego zwalczania rocznych i wieloletnich chwastów dwuliściennych w pszenicy ozimej, życie, pszenżycie ozimym, jęczmieniu jarym, pszenicy jarej, owsie i mieszance jęczmienia jarego z owsem.

 • Kerb™ 50 WP

  Środek chwastobójczy w formie proszku do sporządzania zawiesiny wodnej, stosowany nalistnie, przeznaczony do zwalczania niektórych chwastów jednoliściennych i dwuliściennych w rzepaku ozimym. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.

 • Kerb™ 50 WP

  Środek chwastobójczy w formie proszku do sporządzania zawiesiny wodnej, stosowany nalistnie, przeznaczony do zwalczania niektórych chwastów jednoliściennych i dwuliściennych w rzepaku ozimym. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.

 • Lancet Plus™ 125 WG

  Środek chwastobójczy w formie granul do sporządzania zawiesiny wodnej, stosowany nalistnie, przeznaczony do wiosennego, powschodowego zwalczania chwastów jednoliściennych i dwuliściennych w pszenicy ozimej, życie i pszenżycie ozimym.

 • Lancet Plus™ 125 WG

  Środek chwastobójczy w formie granul do sporządzania zawiesiny wodnej, stosowany nalistnie, przeznaczony do wiosennego, powschodowego zwalczania chwastów jednoliściennych i dwuliściennych w pszenicy ozimej, życie i pszenżycie ozimym.

 • Lontrel™ 300 SL

  Środek chwastobójczy w formie koncentratu do sporządzania roztworu wodnego, stosowany nalistnie, przeznaczony do wiosennego zwalczania jednorocznych i wieloletnich chwastów dwuliściennych w rzepaku ozimym, burakach cukrowych oraz cebuli.

 • Lontrel™ 300 SL

  Środek chwastobójczy w formie koncentratu do sporządzania roztworu wodnego, stosowany nalistnie, przeznaczony do wiosennego zwalczania jednorocznych i wieloletnich chwastów dwuliściennych w rzepaku ozimym, burakach cukrowych oraz cebuli.

 • Lontrel™ 300 SL

  Środek chwastobójczy w formie koncentratu do sporządzania roztworu wodnego, stosowany nalistnie, przeznaczony do wiosennego zwalczania jednorocznych i wieloletnich chwastów dwuliściennych w rzepaku ozimym, burakach cukrowych oraz cebuli.

 • Lontrel™ 300 SL

  Środek chwastobójczy w formie koncentratu do sporządzania roztworu wodnego, stosowany nalistnie, przeznaczony do wiosennego zwalczania jednorocznych i wieloletnich chwastów dwuliściennych w rzepaku ozimym, burakach cukrowych oraz cebuli.

 • Mustang™ 306 SE

  Środek chwastobójczy w formie koncentratu stałych cząstek i małych kapsułek do rozcieńczania wodą, stosowany nalistnie, przeznaczony do wiosennego zwalczania jednorocznych i wieloletnich chwastów dwuliściennych w pszenicy ozimej, jęczmieniu ozimym, życie, pszenżycie ozimym, jęczmieniu jarym, pszenicy jarej, pszenżycie jarym, kukurydzy.

 • Mustang™ 306 SE

  Środek chwastobójczy w formie koncentratu stałych cząstek i małych kapsułek do rozcieńczania wodą, stosowany nalistnie, przeznaczony do wiosennego zwalczania jednorocznych i wieloletnich chwastów dwuliściennych w pszenicy ozimej, jęczmieniu ozimym, życie, pszenżycie ozimym, jęczmieniu jarym, pszenicy jarej, pszenżycie jarym, kukurydzy.

 • Mustang™ 306 SE

  Środek chwastobójczy w formie koncentratu stałych cząstek i małych kapsułek do rozcieńczania wodą, stosowany nalistnie, przeznaczony do wiosennego zwalczania jednorocznych i wieloletnich chwastów dwuliściennych w pszenicy ozimej, jęczmieniu ozimym, życie, pszenżycie ozimym, jęczmieniu jarym, pszenicy jarej, pszenżycie jarym, kukurydzy.

 • Mustang Forte™ 195 SE

  Środki chwastobójczy w formie emulsjo-zawiesiny do rozcieńczania wodą, przeznaczony do wiosennego zwalczania rocznych i wieloletnich chwastów dwuliściennych w pszenicy ozimej, życie, pszenżycie ozimym, jęczmieniu jarym, pszenicy jarej, owsie i mieszance jęczmienia jarego z owsem.

 • Mustang Forte™ 195 SE

  Środki chwastobójczy w formie emulsjo-zawiesiny do rozcieńczania wodą, przeznaczony do wiosennego zwalczania rocznych i wieloletnich chwastów dwuliściennych w pszenicy ozimej, życie, pszenżycie ozimym, jęczmieniu jarym, pszenicy jarej, owsie i mieszance jęczmienia jarego z owsem.

 • Navigator™ 360 SL

  Środek chwastobójczy w formie koncentratu rozpuszczalnego w wodzie, stosowany nalistnie, przeznaczony do zwalczania chwastów dwuliściennych w rzepaku ozimym.

 • Navigator™ 360 SL

  Środek chwastobójczy w formie koncentratu rozpuszczalnego w wodzie, stosowany nalistnie, przeznaczony do zwalczania chwastów dwuliściennych w rzepaku ozimym.

 • Nomad™ 75 WG

  Środek chwastobójczy w formie granul do sporządzania zawiesiny wodnej, stosowany nalistnie, przeznaczony do wiosennego, powschodowego zwalczania chwastów jednoliściennych i niektórych dwuliściennych w pszenicy ozimej, życie, pszenżycie ozimym.

 • Nomad™ 75 WG

  Środek chwastobójczy w formie granul do sporządzania zawiesiny wodnej, stosowany nalistnie, przeznaczony do wiosennego, powschodowego zwalczania chwastów jednoliściennych i niektórych dwuliściennych w pszenicy ozimej, życie, pszenżycie ozimym.

 • Perenal™ 104 EC

  Perenal 104 EC jest środkiem chwastobójczym w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, stosowanym nalistnie, przeznaczonym do zwalczania rocznych i wieloletnich chwastów jednoliściennych w uprawie rzepaku ozimego, buraka cukrowego, bobiku, grochu pastewnego, słonecznika, marchwi, cebuli i w szkółkach drzew ozdobnych.

 • Perenal™ 104 EC

  Perenal 104 EC jest środkiem chwastobójczym w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, stosowanym nalistnie, przeznaczonym do zwalczania rocznych i wieloletnich chwastów jednoliściennych w uprawie rzepaku ozimego, buraka cukrowego, bobiku, grochu pastewnego, słonecznika, marchwi, cebuli i w szkółkach drzew ozdobnych.

 • Perenal™ 104 EC

  Perenal 104 EC jest środkiem chwastobójczym w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, stosowanym nalistnie, przeznaczonym do zwalczania rocznych i wieloletnich chwastów jednoliściennych w uprawie rzepaku ozimego, buraka cukrowego, bobiku, grochu pastewnego, słonecznika, marchwi, cebuli i w szkółkach drzew ozdobnych.

 • Perenal™ 104 EC

  Perenal 104 EC jest środkiem chwastobójczym w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, stosowanym nalistnie, przeznaczonym do zwalczania rocznych i wieloletnich chwastów jednoliściennych w uprawie rzepaku ozimego, buraka cukrowego, bobiku, grochu pastewnego, słonecznika, marchwi, cebuli i w szkółkach drzew ozdobnych.

 • Pixxaro™

  Środek chwastobójczy w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, przeznaczony do wiosennego zwalczania chwastów dwuliściennych w pszenicy ozimej, pszenicy twardej ozimej, pszenicy orkiszowej ozimej, jęczmieniu ozimym, życie, pszenżycie ozimym, jęczmieniu jarym, pszenicy jarej, pszenżycie jarym, pszenicy twardej jarej, pszenicy orkiszowej jarej.

 • Pixxaro™

  Środek chwastobójczy w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, przeznaczony do wiosennego zwalczania chwastów dwuliściennych w pszenicy ozimej, pszenicy twardej ozimej, pszenicy orkiszowej ozimej, jęczmieniu ozimym, życie, pszenżycie ozimym, jęczmieniu jarym, pszenicy jarej, pszenżycie jarym, pszenicy twardej jarej, pszenicy orkiszowej jarej.

 • Starane™ 250 EC

  Środek chwastobójczy w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, stosowany nalistnie, przeznaczony do powschodowego zwalczania uciążliwych chwastów dwuliściennych w pszenicy ozimej, pszenżycie ozimym, pszenicy jarej, jęczmieniu jarym i na użytkach zielonych.

 • Starane™ 250 EC

  Środek chwastobójczy w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, stosowany nalistnie, przeznaczony do powschodowego zwalczania uciążliwych chwastów dwuliściennych w pszenicy ozimej, pszenżycie ozimym, pszenicy jarej, jęczmieniu jarym i na użytkach zielonych.

 • Starane™ 250 EC

  Środek chwastobójczy w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, stosowany nalistnie, przeznaczony do powschodowego zwalczania uciążliwych chwastów dwuliściennych w pszenicy ozimej, pszenżycie ozimym, pszenicy jarej, jęczmieniu jarym i na użytkach zielonych.

 • Starane™ 333 EC

  Środek chwastobójczy w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, jest herbicydem, w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, stosowanym nalistnie, przeznaczonym do powschodowego zwalczania rocznych i wieloletnich chwastów dwuliściennych.

 • Starane™ 333 EC

  Środek chwastobójczy w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, jest herbicydem, w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, stosowanym nalistnie, przeznaczonym do powschodowego zwalczania rocznych i wieloletnich chwastów dwuliściennych.

 • Starane™ 333 EC

  Środek chwastobójczy w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, jest herbicydem, w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, stosowanym nalistnie, przeznaczonym do powschodowego zwalczania rocznych i wieloletnich chwastów dwuliściennych.

 • Starane™ 333 EC

  Środek chwastobójczy w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, jest herbicydem, w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, stosowanym nalistnie, przeznaczonym do powschodowego zwalczania rocznych i wieloletnich chwastów dwuliściennych.

 • Starane Trawniki™

  Starane Trawniki jest produktem docenionym przez profesjonalistów jak również wszystkich chcących mieć idealny trawnik Starane Trawniki jest niezawodnym produktem do zwalczania chwastów na trawnikach, polach golfowych i boiskach. Sprawdził sie przez wiele lat na tysiącach trawników zwalczając takie chwasty jak: mniszek lekarski, babki, koniczyny i wiele innych. Jego unikatowa formulacja w skład której wchodzą az trzy nowoczesne substancje aktywne powoduje że jest bezwzględny dla chwastów a wyjątkowo łagodny dla trawy.

 • Starane Trawniki™

  Starane Trawniki jest produktem docenionym przez profesjonalistów jak również wszystkich chcących mieć idealny trawnik Starane Trawniki jest niezawodnym produktem do zwalczania chwastów na trawnikach, polach golfowych i boiskach. Sprawdził sie przez wiele lat na tysiącach trawników zwalczając takie chwasty jak: mniszek lekarski, babki, koniczyny i wiele innych. Jego unikatowa formulacja w skład której wchodzą az trzy nowoczesne substancje aktywne powoduje że jest bezwzględny dla chwastów a wyjątkowo łagodny dla trawy.

 • Closer™

  Środek owadobójczy, formie koncentratu w postaci stężonej zawiesiny do sporządzania roztworu wodnego (SC), o działaniu kontaktowym i żołądkowym. Na roślinie środek działa układowo i translaminarnie.

 • Closer™

  Środek owadobójczy, formie koncentratu w postaci stężonej zawiesiny do sporządzania roztworu wodnego (SC), o działaniu kontaktowym i żołądkowym. Na roślinie środek działa układowo i translaminarnie.

 • Closer™

  Środek owadobójczy, formie koncentratu w postaci stężonej zawiesiny do sporządzania roztworu wodnego (SC), o działaniu kontaktowym i żołądkowym. Na roślinie środek działa układowo i translaminarnie.

 • Dursban™ 480 EC

  Dursban 480 EC jest środkiem owadobójczym w postaci koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, o działaniu kontaktowym, żołądkowym i gazowym przeznaczonym do zwalczania szkodników ssących i gryzących w rzepaku ozimym, kalafiorze i brokule. Na roślinie środek działa powierzchniowo i wgłębnie. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.

 • Dursban™ 480 EC

  Dursban 480 EC jest środkiem owadobójczym w postaci koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, o działaniu kontaktowym, żołądkowym i gazowym przeznaczonym do zwalczania szkodników ssących i gryzących w rzepaku ozimym, kalafiorze i brokule. Na roślinie środek działa powierzchniowo i wgłębnie. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.

 • Dursban™ 480 EC

  Dursban 480 EC jest środkiem owadobójczym w postaci koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, o działaniu kontaktowym, żołądkowym i gazowym przeznaczonym do zwalczania szkodników ssących i gryzących w rzepaku ozimym, kalafiorze i brokule. Na roślinie środek działa powierzchniowo i wgłębnie. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.

 • Nurelle D™ 550 EC

  Środek owadobójczy w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej. Preparat ma działanie kontaktowe, żołądkowe i gazowe. Produkt jest przeznaczony do zwalczania szkodników ssących i gryzących w uprawie ziemniaka, pszenicy jarej, rzepaku ozimego.

 • Nurelle D™ 550 EC

  Środek owadobójczy w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej. Preparat ma działanie kontaktowe, żołądkowe i gazowe. Produkt jest przeznaczony do zwalczania szkodników ssących i gryzących w uprawie ziemniaka, pszenicy jarej, rzepaku ozimego.

 • Nurelle D™ 550 EC

  Środek owadobójczy w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej. Preparat ma działanie kontaktowe, żołądkowe i gazowe. Produkt jest przeznaczony do zwalczania szkodników ssących i gryzących w uprawie ziemniaka, pszenicy jarej, rzepaku ozimego.

 • Nurelle D™ 550 EC

  Środek owadobójczy w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej. Preparat ma działanie kontaktowe, żołądkowe i gazowe. Produkt jest przeznaczony do zwalczania szkodników ssących i gryzących w uprawie ziemniaka, pszenicy jarej, rzepaku ozimego.

 • Reldan™ 225 EC

  Środek owadobójczy w postaci koncentratu do sporządzania emulsji wodnej o działaniu kontaktowym, żołądkowym i gazowym, przeznaczony do zwalczania szkodników ssących i gryzących na roślinach sadowniczych. Na roślinach działa powierzchniowo i wgłębnie.

 • Reldan™ 225 EC

  Środek owadobójczy w postaci koncentratu do sporządzania emulsji wodnej o działaniu kontaktowym, żołądkowym i gazowym, przeznaczony do zwalczania szkodników ssących i gryzących na roślinach sadowniczych. Na roślinach działa powierzchniowo i wgłębnie.

 • Runner™ 240 SC

  Środek owadobójczy w formie koncentratu stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą o działaniu żołądkowym, przeznaczony do zwalczania gąsienic niektórych motyli w roślinach sadowniczych. Preparat zakłóca naturalny proces linienia gąsienic. Nie działa na osobniki dorosłe i jaja owadów. Na roślinach działa powierzchniowo. Ze względu na selektywność dla owadów pożytecznych, produkt jest przydatny w integrowanych programach ochrony roślin.

 • Runner™ 240 SC

  Środek owadobójczy w formie koncentratu stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą o działaniu żołądkowym, przeznaczony do zwalczania gąsienic niektórych motyli w roślinach sadowniczych. Preparat zakłóca naturalny proces linienia gąsienic. Nie działa na osobniki dorosłe i jaja owadów. Na roślinach działa powierzchniowo. Ze względu na selektywność dla owadów pożytecznych, produkt jest przydatny w integrowanych programach ochrony roślin.

 • Runner™ 240 SC

  Środek owadobójczy w formie koncentratu stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą o działaniu żołądkowym, przeznaczony do zwalczania gąsienic niektórych motyli w roślinach sadowniczych. Preparat zakłóca naturalny proces linienia gąsienic. Nie działa na osobniki dorosłe i jaja owadów. Na roślinach działa powierzchniowo. Ze względu na selektywność dla owadów pożytecznych, produkt jest przydatny w integrowanych programach ochrony roślin.

 • Spintor™ 240 SC

  Środek owadobójczy, w formie koncentratu w postaci stężonej zawiesiny do sporządzania zawiesiny wodnej o działaniu kontaktowym i żołądkowym oraz jajobójczym, przeznaczony do zwalczania niektórych szkodników gryzących w roślinach rolniczych, sadowniczych i warzywnych.

 • Spintor™ 240 SC

  Środek owadobójczy, w formie koncentratu w postaci stężonej zawiesiny do sporządzania zawiesiny wodnej o działaniu kontaktowym i żołądkowym oraz jajobójczym, przeznaczony do zwalczania niektórych szkodników gryzących w roślinach rolniczych, sadowniczych i warzywnych.

 • Spintor™ 240 SC

  Środek owadobójczy, w formie koncentratu w postaci stężonej zawiesiny do sporządzania zawiesiny wodnej o działaniu kontaktowym i żołądkowym oraz jajobójczym, przeznaczony do zwalczania niektórych szkodników gryzących w roślinach rolniczych, sadowniczych i warzywnych.

 • Spintor™ 240 SC

  Środek owadobójczy, w formie koncentratu w postaci stężonej zawiesiny do sporządzania zawiesiny wodnej o działaniu kontaktowym i żołądkowym oraz jajobójczym, przeznaczony do zwalczania niektórych szkodników gryzących w roślinach rolniczych, sadowniczych i warzywnych.

 • N-Lock™

  est stabilizatorem azotu przeznaczonym do spowalniania procesu nitryfikacji - zapobiega przemianom w glebie, stabilnej i przyswajalnej przez rośliny formy amonowej w formę azotanową. Zmniejsza straty azotu w glebie, utrzymując przyswajalny dla roślin azot w strefie systemu korzeniowego rośliny uprawnej, zwiększa jego dostępność w krytycznych fazach rozwojowych roślin. Podnosi efektywność wykorzystania azotu z zastosowanych nawozów mineralnych i organicznych. N-Lock to nowoczesna formulacja oparta na technologii mikrokapsuł, która umożliwa prosty zabieg opryskiwaczami polowymi na powierzchnię gleby lub roślin. Preparat może ograniczać straty azotu do 12 tygodni.

 • N-Lock™

  est stabilizatorem azotu przeznaczonym do spowalniania procesu nitryfikacji - zapobiega przemianom w glebie, stabilnej i przyswajalnej przez rośliny formy amonowej w formę azotanową. Zmniejsza straty azotu w glebie, utrzymując przyswajalny dla roślin azot w strefie systemu korzeniowego rośliny uprawnej, zwiększa jego dostępność w krytycznych fazach rozwojowych roślin. Podnosi efektywność wykorzystania azotu z zastosowanych nawozów mineralnych i organicznych. N-Lock to nowoczesna formulacja oparta na technologii mikrokapsuł, która umożliwa prosty zabieg opryskiwaczami polowymi na powierzchnię gleby lub roślin. Preparat może ograniczać straty azotu do 12 tygodni.

 • N-Lock™

  est stabilizatorem azotu przeznaczonym do spowalniania procesu nitryfikacji - zapobiega przemianom w glebie, stabilnej i przyswajalnej przez rośliny formy amonowej w formę azotanową. Zmniejsza straty azotu w glebie, utrzymując przyswajalny dla roślin azot w strefie systemu korzeniowego rośliny uprawnej, zwiększa jego dostępność w krytycznych fazach rozwojowych roślin. Podnosi efektywność wykorzystania azotu z zastosowanych nawozów mineralnych i organicznych. N-Lock to nowoczesna formulacja oparta na technologii mikrokapsuł, która umożliwa prosty zabieg opryskiwaczami polowymi na powierzchnię gleby lub roślin. Preparat może ograniczać straty azotu do 12 tygodni.

 • N-Lock™

  est stabilizatorem azotu przeznaczonym do spowalniania procesu nitryfikacji - zapobiega przemianom w glebie, stabilnej i przyswajalnej przez rośliny formy amonowej w formę azotanową. Zmniejsza straty azotu w glebie, utrzymując przyswajalny dla roślin azot w strefie systemu korzeniowego rośliny uprawnej, zwiększa jego dostępność w krytycznych fazach rozwojowych roślin. Podnosi efektywność wykorzystania azotu z zastosowanych nawozów mineralnych i organicznych. N-Lock to nowoczesna formulacja oparta na technologii mikrokapsuł, która umożliwa prosty zabieg opryskiwaczami polowymi na powierzchnię gleby lub roślin. Preparat może ograniczać straty azotu do 12 tygodni.