N-Lock™

 

N-Lock™

Stabilizator azotu, który zmniejsza straty azotu w glebie, a zwiększa jego dostępność dla roślin, w krytycznych dla nich fazach rozwojowych. Podnosi efektywność wykorzystania azotu z zastosowanych nawozów mineralnych i organicznych.

Substancja aktywna: nitrapiryna w postaci zawiesiny mikrokapsuł 200 g/l

Stabilizacja azotu

Azot występuje w glebie w dwóch formach – amonowej i azotanowej. Obie formy są pobierane przez rośliny uprawne, jednak tylko forma amonowa nie podlega stratom, czyli wypłukiwaniu przez deszcze i denitryfikacji. N-Lock spowalnia te negatywne procesy, dzięki czemu efektywność wykorzystania nawozów azotowych (w niezmienionych dawkach) jest wyższa. Skuteczność stosowania stabilizatora azotu N-Lock została potwierdzona Polsce (lata 2012-2014) i na świecie – ponad 30 lat badań prowadzonych w USA jednoznacznie potwierdza, że N-Lock powoduje średnio wzrost plonów o 7%!*

Stosowanie:

N-Lock należy stosować w stałej dawce 2,5 l/ha, która nie zależy od typu ani dawki nawozu podstawowego (azotowego). Preparat ma zastosowanie w uprawach:

kukurydzy
zbóż ozimych: pszenica ozima (z wyjątkiem odmian klasy K), jęczmień ozimy (z wyjątkiem jęczmienia browarnego), pszenżyto ozime, żyto

zbóż jarych: pszenica jara, pszenżyto jare, owies, jęczmień jary (z wyjątkiem jęczmienia browarnego)

rzepaku ozimego i jarego

N-Lock można stosować z następującymi nawozami: roztwór saletrzano-mocznikowy, mocznik, siarczan amonu, saletra amonową, saletrzak, obornik, gnojowica, masa (pulpa) pofermentacyjna z biogazowni, pomiot kurzy.

N-Lock powinien być zastosowany 1 raz w okresie wegetacji rośliny uprawnej.

Inne Informacje:

Więcej informacji o N-Lock na stronie www.n-lock.pl

* Wolt, J.D. 2004. A meta-evaluation of nitrapyrin agronomic and environmental effectiveness with emphasis on corn production in the Midwestern USA. Nutrient Cycling in Agroecosystems. 69:23-41.