Termeni de utilizare

Informațiile și recomandările („Informațiile”) de pe acest server World-Wide Web ("WWW") sunt prezentate cu bună credință și doar pentru informații generale. Informațiile sunt considerate a fi corecte la data prezentării. Cu toate acestea, nici Dow AgroSciences LLC și nicio societate asociată nu-și asum nicio declarație sau garanție cu privire la completitudinea sau corectitudinea niciunei Informații. Cititorul își asumă riscul de a se baza pe Informații.

Informațiile sunt furnizate cu condiția ca cititorul sau orice altă persoană care primește Informațiile să determine în mod individual adecvarea pentru orice scop anterior oricărei utilizări a Informațiilor. În niciun caz Dow AgroSciences LLC sau societățile sale asociate nu va fi responsabilă pentru daune de nicio natură care rezultă din utilizarea sau bazarea pe Informații sau orice produs indicat în Informații.

Persoanele care intenționează să folosească un pesticid trebuie să citească și să urmeze eticheta care însoțește acel pesticid și să respecte legile și regulamentele federale, statale și locale aplicabile referitoare la utilizarea pesticidelor. Informațiile nu vor fi interpretate ca o recomandare de a utiliza Informațiile, produse, procese, echipamente sau formule care intră în conflict cu orice patent, drept de autor sau marcă înregistrată și nici Dow AgroSciences LLC nici una din societățile sale asociate nu-și asumă nicio declarație sau garanție expresă sau implicită precum că oricare din Informații nu vor încălca vreun patent, drept de autor sau marcă înregistrată. Nicio prevedere conținută în prezentul document nu va fi interpretată ca presupunând prin implicare, blocare sau altă manieră orice licență sau drept în conformitate cu orice patent,m marcă înregistrată sau drept de autor care aparține Dow AgroSciences LLC sau oricărei terțe părți.

Dow AgroSciences LLC respectă drepturile aplicabile în SUA și/sau internaționale privind mărcile înregistrate, fie prin utilizare fie prin înregistrare, asupra produselor indicate în acestea care sunt fabricate și/sau formulate de Dow AgroSciences LLC ACESTE INFORMAȚII SUNT FURNIZATE „AȘA CUM SUNT” ȘI NICIO DECLARAȚIE SAU GARANȚIE, EXPRESĂ SAU IMPLICITĂ, DE VANDABILITATE, ADECVARE PENTRU UN ANUMIT SCOP SAU DE ORICE ALTĂ NATURĂ NU ESTE EMISĂ ÎN ACEST SENS ÎN LEGĂTURĂ CU ACESTE INFORMAȚII SAU CU ORICE PRODUSE INDICATE ÎN ACESTE INFORMAȚII.

Nici Dow AgroSciences LLC și niciuna din societățile sale afiliate nu face un angajament de a actualiza sau corecta orice Informații care apar pe internet sau e acest server WWW. Toate Informațiile de pe acest server WWW sunt protejate prin drepturi de autor care aparțin Dow AgroSciences LLC la data la care au fost făcute publice prima dată.

Dacă orice cititor al Informațiilor sau al altor informații făcute publice de Dow AgroSciences LLC răspunde cu informații care includ date de feedback, precum întrebări, comentarii, sugestii sau alte date similare privind conținutul Informațiilor sau alte informații publicate de Dow AgroSciences LLC, respectivele informații vor fi considerate non-confidențiale și Dow AgroSciences LLC nu va avea nicio obligație de niciun fel cu privire la respectivele informații și va fi liberă să reproducă, utilizeze, divulge sau distribuie acele informații către alte părți fără limitare. Dow AgroSciences LLC va fi liberă să folosească orice idei, concepte, know-how sau al,te tehnici conținute în respectivele informații în orice scop, inclusiv, fără limitare, dezvoltarea, fabricarea și comercializarea de produse care includ acele informații.

Pictograma indică un link către un website extern al The Dow Chemical Company sau al unei sucursale Dow. Site-urile externe sunt guvernate de propriii termeni și politici și nu sunt guvernate de politica de confidențialitate, termenii de utilizare de pe website, declarația privind accesibilitatea sau alți termeni și politici Dow.