Nyhetsbrev

9.5.2018
Våren och ogräsbehandlingarna är här!

13.7.2017
Dispens - Belkar

17.5.2017
Vårens kalla väder utmanar oss

5.5.2017
Aminopyralid

23.11.2016
Mustang™ Forte – en ny, bred ört- och rotogräslösning i all stråsäd.

21.11.2016
Zypar™ – Den nya generationens örtogräsherbicid i stråsäd.

17.10.2016
Säkerställ din höstrapsodling med Kerb Flo 400.

20.06.2016
Inbjudan till Europalansering av den nya aktiva substansen Arylex™ Active.

30.05.2016
Broadway bekämpar BÅDE örtogräs och gräsogräs, t.ex. flyghavre, i vårvete.

03.05.2016
Starane XL och Primus XL mot örtogräs i höstsäd.

21.04.2016
Ogräsbekämpning i höstraps med Matrigon 72SG.

01.04.2016
Nu är det tid för Broadwaybehandling.

17.03.2016
Nu börjar det bli tid att bekämpa snärjmåra och baldersbrå i höstrapsen!

01.02.2016
Primus XL – en ny bred baslösning för örtogräsbekämpning i stråsäd.