Om oss

Dow AgroSciences erbjuder en mängd av produkter och tjänster till fördel för lantbruket. Med vår forskning och utveckling önskar vi tillföra banbrytande och bärkraftiga lösningar som är till nytta för lantbruket.

Mer än någonsin, finns det nu ett kritiskt behov av nya genombrott. Globala befolkningsprognoser visar att den totala livsmedelsproduktionen måste öka med 70 procent under kommande fyra årtionden. Våra naturresurser är begränsade, motsatt potential för utveckling av nya och hållbara tekniker för att säkerställa den nödvändiga maten.

Dow AgroSciences började på 1950-talet som en landbruksenhet under The Dow Chemical Company. Från början har målsättningen varit att producera och utveckla innovativa lösningar som förbättrar den globala jordbruksproduktionen. The Dow Chemical Company, som blev grundat 1897, ingick 1989 i ett joint venture med Elanco Plant Sciences under Eli Lilly som resulterade i bildandet av DowElanco. 1997 förvärvade The Dow Chemical Company 100 procent ägarskap av verksamheten och namnet byttes till Dow AgroSciences. I dag är antalet anställda mer än 9.000 människor över hela världen med en global omsättning på $ 6.2 miljarder (2016).

http://www.dowagro.com/en-US