Produkter

Här finner du alla produkter från Dow AgroSciences indelade efter produktgrupp och gröda. Använd drop-downmenyn och välj därefter önskad produkt.

Reset

Results

Total Results: 58
 • PG26N

  PG26N är ett tillsatsmedel som säkerställer en optimal effekt av Broadway™ och Tombo™

 • PG26N

  PG26N är ett tillsatsmedel som säkerställer en optimal effekt av Broadway™ och Tombo™

 • PG26N

  PG26N är ett tillsatsmedel som säkerställer en optimal effekt av Broadway™ och Tombo™

 • Ariane™ S

  Ariane™ S är ett systemiskt verkande ogräspreparat med auxinliknande verkan, för bekämpning av örtogräs i vår- och höstsäd samt i betesvallar och gräsfrövallar.

 • Ariane™ S

  Ariane™ S är ett systemiskt verkande ogräspreparat med auxinliknande verkan, för bekämpning av örtogräs i vår- och höstsäd samt i betesvallar och gräsfrövallar.

 • Ariane™ S

  Ariane™ S är ett systemiskt verkande ogräspreparat med auxinliknande verkan, för bekämpning av örtogräs i vår- och höstsäd samt i betesvallar och gräsfrövallar.

 • Arylex™ Active

  Arylex™ Active säljs inte som en produkt utan ingår i Zypar. Arylex är en helt ny aktiv substans som används till bekämpning av örtogräs, Arylex ingår som aktiv substans i Zypar™. Arylex bekämpar ett brett spektra av örtogräs och ger en helt ny flexibilitet vid örtogräsbekämpning.

 • Arylex™ Active

  Arylex™ Active säljs inte som en produkt utan ingår i Zypar. Arylex är en helt ny aktiv substans som används till bekämpning av örtogräs, Arylex ingår som aktiv substans i Zypar™. Arylex bekämpar ett brett spektra av örtogräs och ger en helt ny flexibilitet vid örtogräsbekämpning.

 • Belkar™

  Belkar bekämpar örtogräs i höstraps efter uppkomst.

 • Belkar™

  Belkar bekämpar örtogräs i höstraps efter uppkomst.

 • Broadway™ Gullviks Prima™

  Broadway™ är ett unikt ogräsmedel, som på våren bekämpar både gräsogräs och örtogräs i höstvete, råg, rågvete och vårvete.

 • Broadway™ Gullviks Prima™

  Broadway™ är ett unikt ogräsmedel, som på våren bekämpar både gräsogräs och örtogräs i höstvete, råg, rågvete och vårvete.

 • Broadway Star

  Ta full kontroll över gräs- och örtogräs i ditt vete, råg och rågvete från tidig vår.

 • Galera™

  Galera™ är en systemiskt verkande bladherbicid som bekämpar örtogräs i höstraps och våroljeväxter.

 • Galera™

  Galera™ är en systemiskt verkande bladherbicid som bekämpar örtogräs i höstraps och våroljeväxter.

 • Gallery™

  Gallery är en jordverkande herbicid för bekämpning av örtogräs i nyetablerade och etablerade odlingar av frukt, jordgubbar, vinbär och krusbär samt i skogsplantskolor och skogsplantering på åker samt i bestånd och planteringar. av förvedade prydnadsväxter.

 • Kerb™ Flo 400

  Kerb™ Flo 400 för effektiv bekämpning av gräsogräs i bl.a. raps.

 • Kerb™ Flo 400

  Kerb™ Flo 400 för effektiv bekämpning av gräsogräs i bl.a. raps.

 • Lancelot™

  Lancelot™ - den innovativa örtogräslösningen i all stråsäd på våren och idealisk produkt för svenska förhållanden då den är anpassad för varierande temperaturer.

 • Lancelot™

  Lancelot™ - den innovativa örtogräslösningen i all stråsäd på våren och idealisk produkt för svenska förhållanden då den är anpassad för varierande temperaturer.

 • Matrigon™72SG

  MATRIGON™ 72SG bekämpar bl.a. baldersbrå, tistel, åkerbinda, åkermolke, och gråbo i höst- och våroljeväxter, sockerbetor, rödbetor, foderbetor, skogskulturer, plantskolor, jordgubbar, slåttervall, betesvall, majs, stråsäd.

 • Matrigon™72SG

  MATRIGON™ 72SG bekämpar bl.a. baldersbrå, tistel, åkerbinda, åkermolke, och gråbo i höst- och våroljeväxter, sockerbetor, rödbetor, foderbetor, skogskulturer, plantskolor, jordgubbar, slåttervall, betesvall, majs, stråsäd.

 • Matrigon™72SG

  MATRIGON™ 72SG bekämpar bl.a. baldersbrå, tistel, åkerbinda, åkermolke, och gråbo i höst- och våroljeväxter, sockerbetor, rödbetor, foderbetor, skogskulturer, plantskolor, jordgubbar, slåttervall, betesvall, majs, stråsäd.

 • Matrigon™72SG

  MATRIGON™ 72SG bekämpar bl.a. baldersbrå, tistel, åkerbinda, åkermolke, och gråbo i höst- och våroljeväxter, sockerbetor, rödbetor, foderbetor, skogskulturer, plantskolor, jordgubbar, slåttervall, betesvall, majs, stråsäd.

 • Matrigon™72SG

  MATRIGON™ 72SG bekämpar bl.a. baldersbrå, tistel, åkerbinda, åkermolke, och gråbo i höst- och våroljeväxter, sockerbetor, rödbetor, foderbetor, skogskulturer, plantskolor, jordgubbar, slåttervall, betesvall, majs, stråsäd.

 • Mustang™

  Mustang™ tar kontroll över de ekonomiskt viktigaste örtogräsen i vårsäd.

 • Mustang™

  Mustang™ tar kontroll över de ekonomiskt viktigaste örtogräsen i vårsäd.

 • Mustang™ Forte

  Mustang™ Forte - färdigformulerad soloprodukt med bred effekt som bekämpar de besvärligaste örtogräsen & rotogräsen inklusive tistel i all stråsäd på våren.

 • Mustang™ Forte

  Mustang™ Forte - färdigformulerad soloprodukt med bred effekt som bekämpar de besvärligaste örtogräsen & rotogräsen inklusive tistel i all stråsäd på våren.

 • Pixxaro EC

  Pixxaro ™ EC innehåller Arylex ™ Active och bekämpar en bred örtogräsflora på våren i vete, råg, rågvete och korn.

 • Pixxaro EC

  Pixxaro ™ EC innehåller Arylex ™ Active och bekämpar en bred örtogräsflora på våren i vete, råg, rågvete och korn.

 • PRIMUS™

  PRIMUS™ har bevisat sin styrka och ger dig möjlighet att bekämpa ogräset i din spannmål och vall tidigt på våren vid låga temperaturer.

 • PRIMUS™

  PRIMUS™ har bevisat sin styrka och ger dig möjlighet att bekämpa ogräset i din spannmål och vall tidigt på våren vid låga temperaturer.

 • PRIMUS™

  PRIMUS™ har bevisat sin styrka och ger dig möjlighet att bekämpa ogräset i din spannmål och vall tidigt på våren vid låga temperaturer.

 • PRIMUS™ XL

  Primus™ XL är en säker produkt för örtogräsbekämpning i spannmål och vall på våren.

 • PRIMUS™ XL

  Primus™ XL är en säker produkt för örtogräsbekämpning i spannmål och vall på våren.

 • PRIMUS™ XL

  Primus™ XL är en säker produkt för örtogräsbekämpning i spannmål och vall på våren.

 • Starane™333HL

  Starane™ 333HL är en örtogräslösning och kan användas som en utmärkt blandningspartner till bl.a. SU-medel.

 • Starane™333HL

  Starane™ 333HL är en örtogräslösning och kan användas som en utmärkt blandningspartner till bl.a. SU-medel.

 • Starane™333HL

  Starane™ 333HL är en örtogräslösning och kan användas som en utmärkt blandningspartner till bl.a. SU-medel.

 • Starane™XL - Spitfire™XL

  Starane™ XL är ett bra alternativ för örtogräsbekämpning i spannmål och vall på våren och fungerar även utmärkt som blandningspartner.

 • Starane™XL - Spitfire™XL

  Starane™ XL är ett bra alternativ för örtogräsbekämpning i spannmål och vall på våren och fungerar även utmärkt som blandningspartner.

 • Starane™XL - Spitfire™XL

  Starane™ XL är ett bra alternativ för örtogräsbekämpning i spannmål och vall på våren och fungerar även utmärkt som blandningspartner.

 • Tombo™

  Tombo™ - en färdigformulerad gräs- och örtogräsprodukt med bred effekt för användning i höstvete, råg, rågvete och vårvete på våren.

 • Tombo™

  Tombo™ - en färdigformulerad gräs- och örtogräsprodukt med bred effekt för användning i höstvete, råg, rågvete och vårvete på våren.

 • Zypar™

  ZyparTM - Innehåller ArylexTM Active och är en flexibel färdigformulerad örtogräsprodukt med mycket bred effekt för användning i vete, korn, råg och rågvete på våren.

 • Zypar™

  ZyparTM - Innehåller ArylexTM Active och är en flexibel färdigformulerad örtogräsprodukt med mycket bred effekt för användning i vete, korn, råg och rågvete på våren.

 • Conserve™

  Conserve™ är ett insektsmedel för bekämpning av trips och minerarflugans larver på tomat, gurka och prydnadsväxter i växthus.