Ariane™ S

Ariane™ S är ett bra alternativet mot snärjmåra, baldersbrå, dån, kamomill, målla – och mot en lång rad andra ogräsarter i stråsäd och gräsfrövall.

Ariane S är godkänd att användas från grödans 2-bladstadie tills första noden är synlig (BBCH 21-31).

Ariane S används på våren och kan användas på alla jordtyper och är särskilt skonsam mot grödan vid rekommenderad dosering.

  • Ariane S kan användas vid dagstemperaturer från 12 °C.
  • Ariane S är enkelt att använda: en produkt till hela din örtogräsbekämpning.
  • Ariane S är alternativet mot snärjmåra, baldersbrå, våtarv och lomme.
  • Ariane S är skonsam mot grödan.
  • Ariane S är både resistensförebyggande och resistensbekämpande.
  • Ariane S är en effektiv produkt i tistelbekämpningen.
  • De bästa effekterna fås när ogräset är i god tillväxt och i sitt hjärtbladstadium.
  • Ariane S kan användas i grödans stadie BBCH 21 - 31,
  • Ariane S är regnfast 2 timmar efter behandling

Rekommendationer