Arylex™ Active

Arylex™ Active säljs inte som en produkt utan ingår i Zypar

Arylex är en ny aktiv substans för kontroll av örtogräs och ingår i herbiciden Zypar™. Arylex bekämpar aktivt ett brett spektrum av örtogräs och ger en oöverträffad flexibilitet vid ogräsbekämpning. Den kan användas både tidigt och sent, på små och på stora ogräs och under alla temperaturförhållanden mellan 2 och 25°C.

Unik verkningsmekanism
Arylex tillhör den nya gruppen Arylpicolinater som är en del av de syntetiska auxinmedlen. Arylex Active skiljer sig från andra auxinhämmare, genom att ha en bred effekt och för att inte vara beroende av temperatur. Auxinhämmare förhindrar uppkomst av och bekämpar resistenta ogräs och därför ger de inte bara god effekt här och nu utan säkerställer också en effektiv bekämpning i ett längre perspektiv.

Säker användning
Arylex kan användas i ett flertal grödor och finns för närvarande i Sverige i produkten Zypar för användning i vete, råg, rågvete och korn. Flera produkter med registreringar i andra grödor kommer att komma inom en snar framtid.

Överlägsen effekt
Arylex Active bekämpar effektivt en mängd av de ekonomiskt viktigaste ogräsarterna och arter som i dag anses vara svårbekämpade. 
Arylex Active bekämpar bl.a. snärjmåra, vallmo, målla, dån, näva, jordrök, plister m.fl.

Modern flexibilitet
Användningen av Arylex Active kan göras under en mycket lång tid från tidigt på våren till tidig sommar. Även i ett svenskt klimat där temperaturen och vädret kan variera en hel del under våren så är Arylex Active lätt att använda, eftersom den kan användas med tydlig säker effekt redan vid en temperatur på 2°C.

Enastående frihet
Frihet innebär att du som användare har större frihet att anpassa ogräsbekämpningen och de andra dagliga sysslorna på gården tack vare temperaturflexibiliteten. Den ger dig även en frihet att efter skörd av en Arylex Active behandlad gröda så en valfri gröda.

Vad kan du förvänta dig?

Säker användning:

  • Bekämpar effektivt ett brett spektrum av örtogräs
  • Visar snabba synliga symptom på behandlade ogräs

Flexibilitet:

  • Fungerar även vid låg temperatur - ner till 2°C
  • Kan användas såväl tidigt som sent
  • Bekämpar både stora och små ogräs
  • Fritt val att så valfri gröda efter skörd
  • Förhindrar uppkomst av och bekämpar resistenta örtogräs.

    Arylex säljs inte som en produkt utan ingår i Zypar.