Galera™

Galera™ är en systemisk verkande bladherbicid för användning i höstraps på våren samt i våroljeväxter.

Galera tas primärt upp via bladen och transporteras till plantans övriga delar, även till rötterna. Därigenom stoppas tillväxten av ogräset som vissnar bort inom 3-4 veckor. Då Galera främst tas upp via bladen så kan den användas på de flesta jordarter.

Galera är den enda herbiciden i höstraps och våroljeväxter som bekämpar både baldersbrå och snärjmåra.

Galera bekämpar förutom baldersbrå, snärjmåra och målla även tistel, molke och blåklint med mycket god effekt.

Rekommendationer