Gallery™

Gallery upptages genom rötterna på groende ogräs och påverkar växternas celldelning.

Gallery används med 0,5–1,0 l/ha per odlingssäsong, eventuellt som delad behandling. Den högsta doseringen ger ökad långtidseffekt och säkerställer en normalt tillfredsställande effekt för hela växtsäsongen.

Gallery ska användas före ogräsets uppkomst för att uppnå god effekt.

Det är viktigt att behandlade kulturer har ett etablerat rotsystem vid behandlingstidpunkten, och Gallery får därför ej användas omedelbart före eller efter sådd av frö eller på sticklingar.

Gallery bekämpar ej ogräs som kommer från djupa rotsystem eller gräsogräs.

Vid användning i jordgubbar kan antalet sidoplantor påverkas.

Rekommendationer

Gallery2