Lancelot™

Lancelot™ är en bred örtogräslösning som har överlägsen kontroll över alla nyckelogräs inklusive baldersbrå, snärjmåra, målla, åkerbinda, veronika och viol.

Lancelot™ används i höstsäd från tidigt på våren fram till 2-nodstadiet, växtstadie BBCH 23-32.

Lancelot™ används i vårsäd från 3-bladsstadiet fram till 2-nodstadiet, växtstadie BBCH 13-32

Lancelot™ är relativt oberoende av temperatur vid behandlingstidpunkten och kan användas i både kallt och varmt väder, redan från 5°C.

Lancelot™ har långtidseffekt genom jordverkan på åkerbinda.

Efter en gröda behandlad med Lancelot är det möjligt att utan begränsningar odla, majs, stråsäd, oljeväxter och gräs – var dock uppmärksam på andra begränsningar rörande andra grödor, halm och stallgödsel innehållande halm från gröda behandlad med Lancelot.

Rekommendationer

Lancelot2