Mustang™ Forte

Mustang™ Forte är en bred örtogräslösning som effektivt bekämpar flertalet av de besvärliga örtogräsen bl.a. baldersbrå, våtarv, viol, veronika, snärjmåra, blåklint, vallmo, åkerbinda, plister m.fl. Mustang Forte har även effekt på fleråriga rotogräs som tistel och molke.

Mustang Forte kombinerar tre aktiva substanser, aminopyralid, 2,4-D och florasulam, och därigenom säkerställer en effektiv bekämpning av målogräsen.

Mustang Forte är en utmärkt produkt för svenska klimatförhållanden med flexibel användning oavsett temperatur, används redan från 5°C.

Mustang Forte är ett starkt verktyg i en antiresistensstrategi som både förebygger resistens och samtidigt bekämpar uppkommen SU-resistens hos ett flertal örtogräs.

Mustang Forte används:
- i höstsäd från tidigt på våren fram till 2-nodstadiet, växtstadie BBCH 21-32
- i vårsäd från 3-bladsstadiet till 2-nodstadiet, växtstadie BBCH 13-32

Rekommendationer

MustangForte2