Mustang™

Effektiv örtogräsbekämpning i vårsäd. Mustang har säker effekt på våra vanligast förekommande örtogräs såsom svinmålla, åkerbinda, våtarv och snärjmåra. Önskar du mycket god effekt på tistel rekommenderas Ariane S eller Mustang Forte.

Bredspektrum produkt - produkten är lämplig att använda som en sololösning i vårsäd.

En produkt för vårsädesbekämpning - enkelt att lagerhålla, inget behov av tillsatsmedel.

Används i växtstadie BBCH 20-32.

Regnfast efter 1 timme.

Blandbar med vanligt förekommande svamppreparat.

Inga restriktioner för efterföljande gröda.

Rekommendationer