Pixxaro EC

Pixxaro™EC  innehåller den helt nya aktiva substansen Arylex ™ Active och fluroxipyr som vi sedan tidigare känner från bl.a. Starane™ 333 HL och Starane™XL . Dessa två aktiva substanser är båda substanser med auxininverkan och tillhör HRAC-grupp O vilket ger ett oerhört kraftfullt verktyg för förebyggande och bekämpande av ALS-resistens. Pixxaro är avsedd att användas på våren i höstvete, råg, rågvete, höstkorn, vårvete och vårkorn efter uppkomst. Den har en mycket god effekt på snärjmåra, plister, näva, jordrök, lomme, penningört, målla, dån, våtarv, förgätmigej, åkerbinda och vallmo. Pixxaro bryts snabbt ner i marken och ger möjlighet för sådd av valfri efterföljande gröda. Pixxaro är inte särskilt temperaturkänslig och kan användas redan från 5° C och är därmed en idealisk produkt för våra nordiska klimatförhållanden med varierande temperaturer. Pixxaro är regnfast 1 timme efter behandling. Pixxaro har en mycket flexibel profil vilket gör att den kan blandas med de  flesta herbicider, insekticider, fungicider, tillväxtreglerare och mikronärigsämnen utan att tillsatser/additiv behövs.