PRIMUS™ XL

Primus™ XL är en säker produkt för örtogräsbekämpning i höstsäd på våren. Kan i höstsäd användas från tidigt på våren fram till fullt utvecklat flaggblad, växtstadie BBCH 20-39.

Kan även användas i vårsäd i växtstadie BBCH 20 – 39.

Primus XL är relativt oberoende av temperatur vid behandlingstidpunkten och kan användas redan från 5 °C. Därför är en period av svalare väder inget hinder för ett lyckat behandlingsresultat.

Primus XL är särskilt effektiv mot blåklint, baldersbrå, snärjmåra, åkerbinda och en rad andra ekonomiskt kostsamma örtogräs.

Rekommendationer