PRIMUS™

PRIMUS är en brett verkande produkt. Bekämpa ogräset redan från +2°C. I PRIMUS har du en flexibel och effektiv produkt för bekämpning av ogräs i din gröda – även under kalla perioder.

Du behöver inte heller vara orolig för efterföljande grödor eftersom PRIMUS snabbt bryts ner så att det inte lämnas rester kvar till nästa år.

Den är särskilt effektiv mot snärjmåra, baldersbrå, våtarv, åkerbinda, kornvallmo i spannmål och vall.

Rekommendationer

Primus2