Starane™333HL

Starane™ 333HL är en högkoncentrerad formulering av fluroxypyr med 333 g./l. och en etikett med få faroangivelser.

Starane™ 333HL är ett systemiskt verkande ogräsmedel som i huvudsak tas upp genom bladen.

Starane™ 333 HL består av den aktiva substansen fluroxipyr som främst är känd för sin effektivitet på snärjmåra oavsett storlek.

Starane™ 333HL är en örtogräslösning som effektivt bekämpar bl.a. snärjmåra, våtarv, åkerbinda, förgätmigej m.fl.

Starane™ 333HL är en utmärkt blandningspartner till bl.a. SU-medel.

Starane™ 333HL används:

  • i höstsäd från tidigt på våren fram till flaggbladsstadiet, växtstadie BBCH 23-45.
  • i vårsäd från 3-bladsstadiet fram till flaggbladsstadiet, växtstadie BBCH 13-45.
  • i majs i växtstadie BBCH 13-16.

Starane™ 333HL är beroende av relativt varm och stabil temperatur vid behandlingstidpunkten, över 10-12°C.

Rekommendationer

Starane333HL2