Starane™XL - Spitfire™XL

Starane™ XL är ett bra alternativ för örtogräsbekämpning i spannmål på våren och även en utmärkt blandningspartner.

Starane XL är relativt oberoende av temperaturen vid behandlingstidspunkten och kan användas redan från 5°C. Därför är en period av svalare väder inget hinder för ett lyckat behandlingsresultat.

Det finns inga restriktioner när det gäller efterföljande grödor - varken efterföljande höst eller nästkommande vår.

  • Starane XL ger en effektiv ogräsbekämpning i höstsäd.
  • Särskilt effektiv mot snärjmåra.
  • Kan användas från BBCH 20 till BBCH 45.
  • Regnfast efter en timme.
  • Används som sololösning eller som en perfekt blandningspartner.

Rekommendationer