Tombo™

Tombo™ är ett systemiskt verkande ogräsmedel som primärt upptas genom bladen och som bekämpar båda gräsogräs och örtogräs.

Tombo™ kombinerar tre aktiva substanser, aminopyralid, pyroxsulam och florasulam, och därigenom säkerställer en effektiv bekämpning av målogräsen.

Tombo™ är en utmärkt produkt för svenska klimatologiska förhållanden då den är relativt oberoende av temperatur.

Tombo™ är en bred gräs- och örtogräslösning som effektivt bekämpar bl.a. flyghavre, kvickrot, åkerven, baldersbrå, våtarv, viol, veronika, snärjmåra, blåklint m.fl. På åkerbinda har Tombo långtidseffekt genom jordverkan.

Tombo™ används:

  • i höstvete, råg och vårvete från tidigt på våren fram till 2-nodstadiet, växtstadie BBCH 21-32.
  • i vårvete från bestockningsfasen till 2-nodstadiet, växtstadie BBCH 21-32.

Tombo™ är relativt oberoende av temperatur vid behandlingstidpunkten och kan användas under varierande temperaturer under hela säsongen redan från 5°C.

Rekommendationer